Search
Close this search box.

.

.

Bekämpa röda hönskvalster

Det röda hönskvalstret orsakar klåda, irritation och störd sömn hos angripna fåglar. Allvarliga angrepp kan även ge blodbrist, sänkt ägg-produktion och i värsta fall högre dödlighet hos djuren. Det påträffas framförallt bland värphöns och hobbyfjäderfän. Det är svårt att bli av med det röda kvalstret, men med noggrann och regelbunden bekämpning kan antalet minskas så att fåglarna och produktionen inte påverkas. Noggrann rengöring av hönshuset med såpa (till exempel Kenosan) tillsammans med VermiNix kiselgur är ett effektivt sätt att bekämpa kvalstren. VermiNix är ett KRAV-godkänt kvalstermedel som kan spridas ut torrt eller utblandat i vatten i exempelvis en tryckspruta. Det bekämpar kvalstren utan att påverka fåglarna och är även bra att använda i förebyggande syfte.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: