Fiol FårFärdigfoder anpassad för de äldre lammen

Fiol Får är ett utmärkt tillväxtfoder för de lite äldre lammen. I samma takt som lammet växer utvecklas vommen och det äldre lammet kan fungera fullt ut som en idisslare. Med en utvecklad vom kan också andra råvaror utnyttjas. Det  är också ett utmärkt kompletteringsfoder till sinlagda tackor eller baggar när tillgången eller kvaliteten på grovfodret inte räcker till.

Fodret innehåller mineraler och vitaminer. Tackans, lammets och baggens behov av E-vitamin är högt och därför har Fiol Får ett högt innehåll av E-vitamin och det delvis i naturlig form. Den naturliga formen utnyttjas bättre. E-vitamin stärker bland annat immunförsvaret. Fiol Får kan ges i höga givor utan att orsaka urinsten.

Läs mer om naturligt E-vitamin här