Fiol VitalTill dräktiga & digivande tackor och växande lamm.

Fiol Vital är ett mångsidigt och smakligt kraftfoder med en bra proteinkvalitet. Fiol Vital är ett energitätt kraftfoder med mycket protein såväl som AAT. Det gör att Fiol Vital passar både tackor och lamm och fungerar utmärkt vid tre tillfällen: dräktighet, digivning och tillväxt. Genom att utfodra den högdräktiga tackan med Fiol Vital tillgodoser du hennes näringsbehov samtidigt som hon kan producera mycket råmjölk av bra kvalitet. Dessutom påverkas lammens vikt vid födseln och den fortsatta tillväxten positivt. Under digivningsperioden är tackans näringsbehov som störst, Fiol Vitals höga energiinnehåll passar bra eftersom mjölkproduktionen ökar snabbare än foderkonsumtionen. Ge lammen tillgång till Fiol Vital från dag 1, det ger dem rätt förutsättningar för hög tillväxt.

Till dräktiga tackor

Lammen tar plats och tackans konsumtion minskar. Grovfodret ska vara av god kvalitet och kraftfodergivan behöver trappas upp. En alltför hög andel av lammdödligheten beror på en undermålig utfodring av den dräktiga tackan. Hon behöver nu både mer energi och protein. En brist leder till lägre födelsevikter, sämre immunförsvar, sämre kvalitet på råmjölken och längre tid innan lammen börjar dia. Fiol Vital har ett högt och koncentrerat näringsinnehåll och ges till de dräktiga tackorna, från senast sex till åtta veckor före lamning.

Vitamin- och mineralinnehållet i Fiol Vital är anpassat för att stimulera till friska och pigga lamm. E-vitaminet i Fiol Vital är dessutom delvis i naturlig form. E-vitamin i naturlig form tas upp och utnyttjas bättre av idisslare. Rätt nivåer på vitaminerna och mineralerna i fodret visar sig som lägre lammdödligheter samt att lammen snabbt efter födseln kommer upp och igång med att dia.

Protein är en viktig parameter och både under dräktigheten och digivningen behövs en högre andel bypassprotein – med rätt aminosyrasammansättning. När vi sätter samman Fiol Vital ställer vi därför höga krav på AAT nivån och väljer råvaror som tillför mycket av aminosyran metionin.

Till digivande tackor

Första tiden efter lamning är kritiskt för tackan eftersom mjölkproduktionen ökar snabbare än foderkonsumtionen. Eftersom Fiol Vital är ett smakligt och koncentrerat foder hjälper det tackan att snabbt vända sin negativa energibalans och producera maximalt med mjölk.

Till lammen

Proteinnivån i Fiol Vital är hög och är därför också väl lämpad för en hög lammtillväxt. Erbjud Fiol Vital direkt efter födseln. Hög lammtillväxt är oftast vägen till bästa lönsamhet. Fiol Vital är ett smakligt och koncentrerat foder med hög smältbarhet. Dess sammansättning stimulerar till hög tillväxt. Men också rätt tillväxt. Fodrets balanserade sammansättning ger en slaktkropp som betalar sig bra. Råvaruval och nivån på mineraler är anpassad för att undvika urinsten.

Levereras som pellets:

  • Bulk, lös
  • Säck, 15 kg
  • Storsäck, 600 kg