Naturligt E-vitaminStärk tackans & lammets uppptagningsförmåga

Det finns många fördelar med att utfodra naturligt E-vitamin och organiskt selen till både tackor och lamm. I vårt mineralfoder Deltamin Får med koppar och i delar av vårt kraftfodersortiment Fiol ingår både naturligt E-vitamin och organiskt selen.

Naturligt E-vitamin och organiskt selen har betydligt högre tillgänglighet för individen jämfört med syntetiskt E-vitamin och oorganiskt selen. Med högre tillgänglighet minskar risken för reproduktionsstörningar, muskeldegeneration och dessutom förbättras lammens tillväxt. Det gör det extra fördelaktigt att välja ett mineralfoder till dräktiga och digivande tackor med naturligt E-vitamin och organiskt selen då det överförs till fostret och senare även till mjölken vid digivning.

Försöksresultat har visat att lamm ifrån en tacka som fått selentillskott i form av organiskt selen har en högre selenkoncentration i levern och blodet vid födsel och har ett ökat upptag från råmjölken jämfört med lamm från en tacka som inte fått kontinuerlig tilldelning.