Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Hög målsättning och goda relationer är viktigt för resultatet

Stävie Hage ligger i västra Skåne, 10 km nordväst om Lund. Familjen Kristensson är ägare till verksamheten. Driftschef på Stävie Hage är Lars Christensson. Stävie Hage bedriver växtodling på ca 420 hektar mark åkermark, varav 300 hektar under egen plog. Dessutom ingår i driften 200 hektar skog och drygt ett 30-tal uthyrningsfastigheter. Sist men inte minst bedriver man en professionell kycklingproduktion. 

Det är en spännande och utmanande verksamhet, och gillar man som jag att ingen dag är den andra lik – då är detta helt rätt jobb för mig, säger Lars som kom till gården och verksamheten för 3 år sedan. 

-Jag vill att saker och ting ska röra på sig, att vi hela tiden ska förbättra och effektivisera verksamheten, efter våra förutsättningar, fortsätter han. Med både växtodling och kycklingproduktion får vi en fin mix i verksamheten som gör arbetet inspirerande. 

I kycklingproduktionen har Stävie Hage valt att fokusera helt och hållet på produktionen och managementet och har därför valt bort att blanda i spannmål själv. Det lyckas man bra med, trots stallar som är allt mellan 1971-96.

-Vi har valt att köra färdigfoder rakt av och har gjort så sedan 7-8 år tillbaka, berättar Lars. Vi tycker att det fungerar bäst i vår produktion och efter våra förutsättningar. Vi får en bättre ströbädd, vi har inga fotpoäng och det är värt väldigt mycket. Foderkvaliteten från foderföretag som Svenska Foder är idag så pass hög, och fodren utvecklade och anpassade för att fungera i den typ av produktion vi har. Det skapar både resultat och trygghet. På detta vis optimerar vi också vår areal till utsädesproduktionen åt Svenska Foder istället för till foder åt kycklingarna.

-Färdigfodret håller också en jämn kvalitet som vi vill åt – man kan inte nog betona vikten av jämn kvalitet, för att uppnå bäst resultat, fortsätter han. Resultaten har vi med oss och därför tror vi på denna typ av produktion. Det finns alltid en risk i att själv hantera spannmålen som ska in i fodret, och kycklingar är känsliga djur. 

Det är också viktigt med den uppbackning och kontakt som Stävie Hage får av Svenska Foder och Thomas Jeppsson som är den säljare som de arbetar med. 

-Tillsammans med Thomas har vi lagt upp en bra utfodringsplan som vi hela tiden skruvar på, om det behövs, för att uppnå våra produktionsmål, säger Lars. Men det är ju inte bara i medgång man behöver ha en bra affärspartner. Vi har väldigt sällan några problem med produktionen. Men allt kan inträffa, och då vet vi att vi får snabba svar och att fokus är lösningsorienterat. Svenska Foder förstår ju att det här handlar om att ta hand om uppkommen situation så snabbt det bara går, eftersom det är mycket som står på spel. 

Utnyttja förutsättningar optimalt

Lars vill att driften ska utnyttja alla förutsättningar som finns på gården. Det kräver att man skapar goda samarbeten. Tillsammans med Svenska Foder har verksamheten hittat flera lösningar, som fungerar mycket bra för båda parter. Stävie hage är utsädesodlare till Svenska Foder och torkar och lagrar åt bolaget. -Man har en kapacitet på 4 000 ton.

-Intresset för ekonomi och lönsamhet är vad som  driver vår verksamhet. Därför vill vi att våra samarbeten ska skapa mervärden för vår verksamhet. Det menar vi att vi gör med vårt samarbete med Svenska Foder. Vi har många synergier som optimerar vår drift och det sätter igång en stimulerande aktivitet på gården. Det är en win-win-situation för alla inblandade. 

Primärledet måste få betalt

Vi talar en stund om utmaningarna under fjolåret som leder in även i 2022. Lars tycker att själva produktionsdelen har fungerat bra, och att man klarat av pandemins utmaningar på ett bra sätt i branschen. Däremot är han mindre nöjd med hur pris mot konsument alltid släpar efter och hur primärledet alltid får bära kostnaderna och handeln får guldkanten. 

-Vi jobbar med kvalitetsprodukter ut mot våra konsumenter, konstaterar Lars. Vi tar hygien, hantering av djur och produktion på mycket stort allvar och har i branschen alltid arbetat för att förbättra vårt gemensamma regelverk. Men i handeln är kyckling fortfarande en lågprisprodukt. I mina ögon ges inte våra produkter rätt värde. 

-Det här handlar inte bara om det uppenbara – att primärledet bär kostnaderna och inte får betalt för det ett år när alla priser har skjutit i höjden. Det handlar också om föryngringen i branschen. Hur ska vi få de yngre generationerna att vilja jobba i en bransch som är så osäker som vår, med så stora investeringar som krävs. Om vi glömmer bort detta, kommer vi att hamna helt i händerna på importen – och då kan vi inte alls styra hur vi vill att produktion och kvalitet ska vara. 

Utan duktiga medarbetare – inget resultat

Lars visar oss runt på gården, då han poängterar hur viktigt det är att en verksamhet som Stävie Hage – som har många olika ben att stå på – kräver att medarbetarna är kompetenta. 

-Goda medarbetare växer verkligen inte på träd, säger han. Och när man är driftsledare i denna typ av verksamhet, är vikten av att ha bra människor omkring sig fundamental. Vi är ingenting utan lojala, självgående, professionella medarbetare. De är inte lätta att hitta. Men på Stävie Hage vågar jag påstå att vi har de bästa. 

-Det är guld värt!

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: