Search
Close this search box.

.

.

Framtiden är nu – Futura är lanserat!

Verkligheten bestämmer utvecklingen. I sin tur bestämmer utvecklingen den framtida verkligheten. Det är så vi tar nya steg och flyttar fram positionerna. Med Futura, vårt nya suggfoderkoncept, lägger vi vår del till utvecklingen. Thea Kristensson, som är Produktchef för Gris i Svenska Foder, är väldigt nöjd hur utvecklingen av fodret framskred.

Futura är en ny, klar och tydlig indelning av våra nyframtagna suggfoder och koncentrat som ger grisproducenten en större möjlighet att vara mer flexibel än tidigare, berättar Thea. Din gårds förutsättningar är unika. Dessa förutsättningar kan du med hjälp av Futura behandla på det sätt som fungerar just nu i din verksamhet. Det ger dig en större möjlighet att påverka din situation – och ger dig hållbarhet, för både sugga, ekonomi och miljö.

Foderoptimerare plus kundens bästa

– Vi har ett gäng riktigt duktiga foderoptimerare till säljare, vars kunskap vi har vävt in i det nya sortimentet, fortsätter hon. De känner till kundernas bästa, vad som fungerar, och det är denna kunskap vi har baserat konceptet på. Det är ett helt unikt sätt att utveckla foder på, skulle jag vilja påstå.

Säljarteamet i Svenska Foder har en hög kunskapsnivå vad gäller råvaror och råvarusammansättningar, och vilka nivåer som funkar bra i fodren – rent näringsmässigt. Men det är också de som är närmst kunden och den närheten, den direkta dialogen och dessa erfarenheter ur det praktiska arbetet ute på gård, har man tagit i bruk i det nya sortimentet.

– Mottot för Futura är hållbarhet – för sugga, ekonomi och miljö. Det mest primära i suggproduktionen är prestation och långsiktig hållbarhet.

Thea Kristensson
Produktchef Gris

Gårdsperspektiv med hög flexibilitet

– Den erfarenhets- och kunskapsbank som säljarna har i och med Vilofoss-konceptet med gårdsspecifika produkter, har vi dragit nytta av. Att ha ett gårdsperspektiv med hög flexibilitet var högst på listan när vi skulle skapa de nya fodren, och det tycker jag vi har lyckats med.

Men ett foderkoncept är också något föränderligt, oavbrutet föränderligt. 

– Det som är inspirerande med att syssla med foderutveckling är ju att det inte är konstant, att man får fortsätta utvecklas genom att lyssna på såväl praktiska erfarenheter som på forskning.

100 olika kombinationer

Med det nya suggfodersortimentet Futura har Svenska Foder tagit fram 9 foder som går att kombinera i över 100 olika kombinationer.

– Mottot för Futura är Hållbarhet – för sugga, ekonomi och miljö, berättar Thea. Det mest primära i suggproduktionen är prestation och långsiktig hållbarhet. Att kunna ha möjligheten att anpassa utfodringen till vad man har för ålderssammansättning i besättningen.

– Det betyder konkret t.ex. att man ska slippa överutfodra de suggor som inte behöver lika mycket som de unga suggorna, fortsätter hon. Med våra tre olika nivåer i Futura – Frisk, Vital och Elit – skapar vi en möjlighet att välja vad som passar just för din specifika produktion, utan att stänga några dörrar om du vill ändra något.

Den optimala lösningen finns, och den ser olika ut för alla gårdar, men också för olika perioder.”

3 nivåer Futura helfoder & koncentrat

Frisk

För sugghälsa & ekonomi    

Frisk är ett bra grundfoder som tar hänsyn till både sugghälsa och ekonomi. Det är ett mindre koncentrerat foder, men är både smakligt och stabilt – ett foder för dig som vill hålla nere produktionskostnaderna.

Vital

Mer vitaminer, fibrer & aminosyror

Vital är också ett riktigt bra och stabilt grundfoder, precis som Frisk. Vital innehåller mer vitaminer och aminosyror än Frisk och har en riktigt bra fiberbalans för en stabil maghälsa hos suggan.

Elit

Rätt fiberbalans, hög nivå av aminosyror & vitaminer för optimal hälsa

Elit är ett premiumfoder med hög fiberbalans för optimal hälsa. Det är ett foder med en hög nivå av aminosyror och vitaminer för att suggan ska få de absolut bästa förutsättningarna att hålla sig i toppform under hela produktionstiden.

– Grisbranschen har haft några tuffa år med en oförutsägbar marknad och en obalans mellan kostnader och intjäning. Då måste man på gårdsnivå kunna titta på var man kan spara in och ändå uppnå ett resultat som produktionen förväntas ha.

Flexibilitet kan innebära många valmöjligheter, kan det vara ett problem?

– Inte alls, menar Thea. Det är ett klart och tydligt sortiment som vem som helst kan förstå och följa. Det enda man ska göra upp för sig själv är vilken nivå man vill placerar sig på. Våra säljare är redan inkörda på fodren, eftersom de varit med och utvecklat dem – de hjälper kunden att hitta rätt i processen.

Taggade grisfodersäljare med produktchef Thea Kristensson i spetsen, inför lanseringen av Futura suggfoder.

Framtiden är nu

Vi körde igång i mindre format redan innan sommaren, och nu är vi i full gång och har mycket tonnage på Futura.

– Vi får fina vitsord av våra kunder, och våra säljare tycker det är ett sortiment som är roligt att arbeta med – det känns jättekul, avslutar Thea Kristensson.

Mer om Futura till suggor

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: