Koncentrat för suggor

Suggmix Omega Di 70

Koncentrat för den högproducerande digivande suggan. 

  • Hög aminosyranivå för mindre vikttapp och en god mjölkproduktion
  • Fiberbalans för mjölkproduktion och välmående
  • Fiskfettsyror för smaklighet och fruktsamhet
  • Utnyttjar dina suggors potential!

Suggmix Omega Sin 70

Koncentrat för den högproducerande dräktiga suggan. 

  • Lagom aminosyranivå 
  • Fiskfettsyror, viktiga för fostrens utveckling och smågrisens livskraft. 
  • FiberBalans ger förutsättningar för att  grisningen och inledningen av digivningsperioden ska bli så bekymmersfria som möjligt. Både för sugga och smågrisar!

Sugg Lacto

Ett utmärkt enhetskoncentrat

  • Näringsinnehåll anpassat för både den digivande och dräktiga suggan
  • Bra smaklighet.