Koncentrat

3 nivåer – Futura koncentrat

Futuramix Frisk

För sugghälsa & ekonomi    

Frisk är ett bra grundkoncentrat som tar hänsyn till både sugghälsa och ekonomi. Det är ett mindre koncentrerat koncentrat, men är både smakligt och stabilt – ett foder för dig som vill hålla nere produktionskostnaderna.

Futuramix Vital

Mer vitaminer, fibrer & aminosyror

Vital är också ett riktigt bra och stabilt grundkoncentrat, precis som Frisk. Vital innehåller mer vitaminer och aminosyror än Frisk och har en riktigt bra fiberbalans för en stabil maghälsa hos suggan.

Futuramix Elit

Rätt fiberbalans, hög nivå av aminosyror & vitaminer för optimal hälsa

Elit är ett premiumkoncentrat med hög fiberbalans för optimal hälsa. Det är ett koncentrat med en hög nivå av aminosyror och vitaminer för att suggan ska få de absolut bästa förutsättningarna att hålla sig i toppform under hela produktionstiden.

Futuramix - För dräktiga

Futura Frisk Sin

Frisk Sin
Ett bra dräktighetskoncentrat

Futura Vital Sin

Vital Sin
Dräktighetskoncentrat med fiberbalans

Futura Elit Sin

Elit Sin
Premium dräktighetskoncentrat

Futuramix - För digivande

Futura Frisk Di

Frisk Di
Ett bra digivningskoncentrat

Futura Vital Di

Vital Di
Digivningskoncentrat med fiberbalans

Futura Elit Di

Elit Di
Premium digivningskoncentrat

Kombinerad hållbarhet

Kombinera dig fram till en optimal hållbarhet för både sugga och ekonomi. Kombinationerna av foder kan se mycket olika ut, beroende på vad du vill åstadkomma. Här är 3 exempel på hur du kan tänka.

Exempel 1 – till gyltorna för en bra grundnivå med det lilla extra 
Futuramix Frisk Di och Futuramix Frisk Sin har en bra basnivå för dina suggor, men gyltorna behöver lite extra då de fortfarande växer, då kan du komplettera med våra toppfoder Futura X Topp Di och Futura X Topp Sin, för att uppfylla alla näringsbehov. Våra toppfoder finns dessutom i storsäck om du inte har en silo över.

Exempel 2 – för maximal hållbar prestation 
För dig som vill ha maximal hållbar prestation utifrån den genetiska potentialen i dina suggor ska köra på Futuramix Elit Di och Futuramix Elit Sin. Genom att kombinera dessa med vårt toppfoder Futura X Topp Språng, så får du även en mjuk övergång mellan dräktighet och digivning, med bästa hälsan och maximal mjölkproduktion som slutprodukt.

Exempel 3 – med fokus på mjölkproduktion
För suggan som har lite svårt att komma igång med mjölkproduktionen men allt rullar på under dräktighetsperioden, så kan en kombination av Futuramix Frisk Sin och Futuramix Vital Di vara något för dig. Vital innehåller fiberbalans som stimulerar mjölkproduktion. Här kan man också komplettera med Futura X Topp Sin, för att få med gyltornas tillväxt under dräktighetsperioden.

Futura - framtidens suggfoder

Framtidens suggfoder – för hållbar produktion och ekonomi

Med Futura skapar vi en ny klar och tydlig indelning av våra suggfoder: Frisk, Vital och Elit. Alla foder inom respektive indelning håller en hög kvalitet. Men indelningen skapar också möjlighet för dig att välja vad som passar just din produktion. Futura stänger inga dörrar.

  • Suggans specifika behov i fokus
  • Hållbarhet för sugga & miljö
  • Fokus på produktionsekonomi