Koncentrat för suggor

Proteinhalten i spannmål kan variera mycket beroende på t ex skördenivå, sort och jordmån. För att utnyttja spannmålen på bästa sätt och samtidigt få rätt balans i utfodringen, krävs koncentrat med olika sammansättningar. 

Våra koncentrat tillgodoser grisens alla behov och är anpassade efter spannmålens proteinhalt. Dräktiga och digivande suggor har olika näringsbehov och också olika behov av fibersammansättning. Detta har vi tagit hänsyn till i våra koncentrat Suggmix Omega Di 70 och Suggmix Omega Sin 70.

Suggmix Omega Di 70

Koncentrat för den högproducerande digivande suggan

  • Hög aminosyranivå för mindre vikttapp och en god mjölkproduktion
  • Fiberbalans för mjölkproduktion och välmående
  • Fiskfettsyror för smaklighet och fruktsamhet
  • Utnyttjar dina suggors potential!
Märke Foder för framtiden

Suggmix Omega Sin 70

Koncentrat för den högproducerande dräktiga suggan

  • Lagom aminosyranivå
  • Fiskfettsyror, viktiga för fostrens utveckling och smågrisens livskraft.
  • FiberBalans ger förutsättningar för att  grisningen och inledningen av digivningsperioden ska bli så bekymmersfria som möjligt. Både för sugga och smågrisar!
Märke Foder för framtiden

Sugg Lacto

Ett utmärkt enhetskoncentrat

  • Näringsinnehåll anpassat för både den digivande och dräktiga suggan
  • Bra smaklighet.