Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Klimatmärkta foder​

Vad som är ett klimatsmart val av foder går att vrida och vända på. Är det ett foder som har lågt CO2-avtryck eller är det ett foder som ger god utväxling med hög effektivitet och produktion hos djuret? Svaret är väl att det bästa är en kombination av dessa två. Under hösten kommer vi att börja deklarera CO2-värden för våra foder. Svenska Foder har under många år aktivt arbetat för att minska klimatpåverkan från verksamheten. Våra foderfabriker drivs sedan länge på huvudsakligen förnyelsebar energi och arbetet med att minska energiförbrukningen per tillverkat ton foder pågår varje dag. Inom vår foderutveckling strävar vi alltid efter att skapa foder som ger en hög fodereffektivitet.

Klimatsmarta foder är alltså något vi arbetat intensivt med, så gott som dagligen under många år. Trots detta är det först nu som Svenska Foder väljer att sätta ett klimatvärde, i form av koldioxidekvivalenter på sina foder.  

Det beror alltså inte på att vi inte tidigare jobbat med dessa frågor, utan på att vi inväntat en samstämmighet inom den svenska foderbranschen om vilken metod och vilka databaser som ska användas, för att få jämförbara värden. Tillsammans i Foder & Spannmål har nu de svenska fodertillverkarna kommit överens om en gemensam standard. Vår förhoppning är att också övriga europeiska foderproducenter kommer att använda samma databas. Syftet med att ta fram klimatvärden på våra foder är att de förhoppningsvis kan användas i arbetet mot en mer hållbar livsmedelsproduktion. Men det är också viktigt att ha med sig att det kanske allra viktigaste klimatarbetet inom animalieproduktionen är arbetet mot en effektivare produktion, att varje kilo foder genererar mer kött, ägg eller mjölk – det är klimatsmart

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: