Search
Close this search box.

.

.

Lång erfarenhet skapar resultaten

Lars Jönsson på Lantägg Ryggebo har jobbat med fjäderfä i femtio år. Av dessa femtio år har han handlat foder av Svenska Foder i 40. Det han kan konstatera är att det har hänt mycket i branschen under årens lopp. Både vad gäller avel, foder, management och produktionsresultat. ”Det har varit en spännande resa och det har varit väldigt roligt att följa – vissa år bättre än andra – och att samtidigt ha varit en aktiv del av förändringen i branschen.”

Lars Jönsson har en bred syn på fjäderfänäringen. Han producerar nämligen både ägg och slaktkycklingar i sina olika stallar. Han har kunnat följa svängningarna i de olika branscherna på nära håll. Idag är det pressat på äggsidan, på grund av att marknaden har för mycket ägg. På slaktkycklingsidan ser det bättre ut, även om det givetvis har inverkat mycket med ökade energipriser.

-Fördelen med att ha båda produktionsgrenarna är att man får en bättre balans i bolaget, säger Lars. När det är uppåt i en gren, är det ofta neråt i en annan. Man får en jämnare ekonomi, i bästa fall.

Men även om förändringen inom näringen varit stor, är det ändå samma fokus. Att leverera kvalitetsägg eller slaktkyckling med så små produktionskostnader som möjligt. Det finns lite olika sätt att hantera det där. Fodret är givetvis en viktig parameter. Och aveln har givetvis hjälpt till mycket.

-När priset på foder är högt, som det är just nu gäller det att man får bra utdelning på tillväxt eller antal hela ägg, och att foderkvoten är låg. Det är den just nu, och det är tack vare bra foder.

Lars Jönsson
Lantägg, Ryggebo

Ryggebo ligger bra till

-Vi ligger bra till både vad gäller äggproduktionen och slaktkycklingsproduktionen här på Ryggebo. Vi kan se att trots en låg konsumtion så växer kycklingarna bra. När det gäller värphönsen hade vi under förra omgången en värpprocent på hela 90 %, in i det sista. Vi brukar väl ligga på cirka 85 %.

-När priset på foder är högt, som det är just nu gäller det att man får bra utdelning på tillväxt eller antal hela ägg, och att foderkvoten är låg. Det är den just nu, och det är tack vare bra foder. Men givetvis har utvecklingen av aveln betytt mycket när det gäller det här. På kycklingsidan hade vi tidigare en foderkvot på 1,9. Idag ligger vi på 1,4. Det är en väsentlig skillnad.

Linus Neman jobbar som fjäderfäsäljare i Svenska Foder och är Lars kontakt och bollplank kring de här detaljerna, menar att det är viktigt att hålla en öppen dialog med kunderna för att snabbt kunna agera, om något händer.

-Det går så fort inom fjäderfänäringen när något väl händer, att man måste snabbt hantera situationen. Och om man har en dialog igång med sina kunder, och får rätt information så kan man lättare möta situationen så att man inte tappar så mycket i produktion. Lars är öppen och tydlig med sin produktion, och det gör det lättare för mig att kunna hitta nya lösningar på saker som inte går lika bra. Även om det generellt går mycket bra här på Ryggebo.

Balansen är viktig

Vad är det då som kan göra skillnad när det gäller bra och sämre produktion. Jo, det handlar ofta om hälsoläget, att se till så att hönorna och kycklingarna får det som de behöver. Hälsan bevarar man helt enkelt genom att vara noga med miljön omkring djuren.

-Givetvis är rätt foder en oerhört viktig parameter, som gör stor skillnad för resultatet, fortsätter Linus. Men det räcker inte om inte resten av managementet är på plats.

-Det handlar om rent vatten, om att rengöra och desinficera stallarna noga och ordentligt, att se till att rätt tillskott i form av vitaminer och mineral kommer hönan eller kycklingen till del. Det här är inte bara är något man sätter in när det är dåligt hälsoläge, utan detta jobbar man med varje dag.

Linus Neman, säljare Svenska Foder

-Vitaminer hjälper djuret att ta till sig av foderkonsumtionen, så att den växer rätt. Balansen är superviktig för dessa djur.

-Protaq LF3 är också den viktig för en bra produktion. Det är en produkt som har en unik kombination av organiska syror och kort- och mellanlånga fettsyror som gör den mycket effektiv mot både E.Coli och Clostridium Perfringens. Denna sammansättning av syror som tillsätts tillsammans med dricksvattnet gör att den också är verksam i de olika pH-nivåer som förekommer i mag- och tarmkanalen. Det ger fågeln goda förutsättningar för en välfungerande mage och det är grundförutsättningen för att fåglarna mår bra och producerar på rätt nivå.

-Det är en billig försäkran, som gör stor skillnad, säger Linus.

Lars Jönsson har som tidigare påpekats arbetat med de här frågorna sedan han slutade skolan 1974 och därefter i egen regi med hjälp av sin far från 1979. Denna erfarenhet ekar genom tiden när han säger:

-Det här djuren är elitidrottare, kan man säga. För att de ska prestera måste de må bra, få rätt saker i rätt tid och tycka livet är bra. Då får du också en god produktion. Så det handlar om att serva dessa djur på bästa sätt, med rätt tillskott, rätt foder, se till att de har en bra ströbädd, att de har en behaglig temperatur. Då kommer även resultaten.

-Det här är inget som kommer av sig själv. Det måste man jobba med varje dag. Men det är också det som är det intressanta i denna produktionsform, avslutar Lars.

Att tänka på vid användning av Protaq LF3 Bond

  • Eftersom Protaq löser upp eventuell befintlig biofilm är det viktigt att vattenlinjerna är rena innan produkten används, annars kan den upplösta biofilmen täppa igen vattennipplarna. (Då är CID 2000 en bra produkt att använda.) Detta är sällan en risk i kycklingstallar som har en kort omgångstid (förutsatt att vattenlinjen är ordentligt rengjord innan insättning), men blir en större risk i ett värphönsstall, om systemet inte flushas regelbundet eller om det används syra redan från insättning.
  • Protaq ska inte användas samtidigt som vaccin tillsätts via vattnet.
  • Används ett vattenreningssystem med oxider så måste doseringen av Protaq anpassas för att nå det pH som rekommenderas av tillverkaren av vattenreningssystemet. Detta kan medföra att Protaq får doseras med lägre dos och därmed sjunker effektiviteten.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: