Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

”Nästa mål är att komma upp på 12 ton mjölk per ko och år”

Andreas Folkesson i Östra Sörby på Öland odlar både majs och vall till sin mjölkproduktion. Andreas är klar över att grovfoderproduktionen och kvaliteten på grovfodret är avgörande för att kunna producera mjölk till rätt resultat. Andreas har valt bort koncentrat, och då behöver han mycket protein. Här berättar Andreas hur han gör för att lyckas.

Andreas Folkesson som tillsammans med sin fru Lovisa driver gården i Östra Sörby, på Öland, flyttade hem till föräldragården 1995 för att så småningom helt ta över verksamheten 2005. Vid detta tillfälle hade man 60 uppbundna kor och man våndades hur man skulle göra, om man skulle fortsätta, och hur man i så fall skulle fortsätta.

Valet föll på att satsa ändå – och på att investera i mjölkrobot, en Lely.

Mjölkrobot väl värd investering

-En viktig anledning till att vi ville skaffa mjölkrobot var att vi ville kunna sköta driften själva och ändå ha ett drägligt liv. Att bibehålla en viss flexibilitet. Det är väldigt svårt att hitta personal. Bristen är stor, och man måste dessutom hitta mänskor man kan lita på, som stannar och vill göra ett bra jobb. Då måste man vara säker på att man kan sköta det själv, om man skulle mista någon anställd.

Idag har gården 2 anställda, 1 på 100 % och en på 80 %, och det har gett en välfungerande produktion.

-Produktionen består idag av 200 godkända bås i stallet med en rationell mjölkdrift för våra 165 kor, berättar Andreas. Den första investeringen vi gjorde bestod av två robotar, och sedan dess har vi investerat i ytterligare en.

Produktionen går mycket bra: hans djur producerar 37 liter mjölk per ko och dag med en fetthalt på 4,3 fett och 3,5 i protein.

-Nästa mål är att komma upp på 12 ton mjölk per ko och år, säger Andreas.

Grovfoderproduktionen väsentlig

Arbetet med att få en god mjölkproduktion i Andreas och Lovisas besättning hänger självklart mycket på grovfoderproduktionen. På gården odlar man på sammanlagt cirka 150 hektar – där 95 hektar av dessa består av vallodling och 26 hektar av majsodling. Den odlingsmark Andreas förfogar över är till stor del en vattenhållande jord – morän med lera i botten. För att få rätt ekonomi och balans i fodret kör de 4-skördesystem.

– Dessa jordar fungerar bra med vallblandningen Optivall Perfekt, som är det val vi gjort. Optivall Perfekt är en högavkastande, uthållig torktålig vall som passar bra på dessa breddgrader.

– Vi utfodrar djuren med vall- och majsensilage samt ett fetthaltshöjande kraftfoder, Rosa Smör, fortsätter Andreas. Vi har valt att inte ha något koncentrat, vilket är ganska ovanligt, och därför behöver vi mycket protein för att få en så hög avkastning som möjligt.

Då är Optivall Perfekt en bra vallblandning som kombinerar Rörsvingeln Karolina för ett bredare skördefönster och en hög baljväxtandel med lusern.

– Vi blandar två vallskördar för att hålla en jämn nivå på fodret över hela året, plus majsensilage. Avkastningen på vallen måste ge avkastning i stallet – det är därför blir det helt väsentligt att vi är noggranna med vallskörden och kvaliteten på vallen.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: