Naturligt E-vitamin

Det är sedan länge vetenskapligt dokumenterat att E-vitamin är viktigt för immunförsvarets funktion. Men E-vitamin är inte bara E-vitamin. Det finns 8 olika former av vitamin E, och de har inte samma biologiska värde för idisslaren.

I ”vanligt” syntetiskt E-vitamin är det en jämn fördelning mellan de 8 typerna. Naturligt E-vitamin däremot innehåller primärt typen ”d-α-tokoferol”. Ca 95 % av E-vitaminet i kons blod återfinns just som ” d-α-tokoferol”. För råttor är motsvarande tal bara lite drygt 20%.

När gör naturligt E-vitamin mest nytta?

Kor utnyttjar alltså naturligt E-vitamin mycket bättre än syntetiskt E-vitamin jämfört med många andra djurslag. Försörjning med naturligt E-vitamin är särledes viktigt i perioden strax före och efter kalvningen, då kon överför E-vitamin till råmjölken, och när det är relativt stor risk för problem med sjukdomar, både hos kalv och ko. Ett extra stort tillskott av E-vitamin under sintiden har visat sig kunna motverka exempelvis mastit, kvarblivna efterbörder och ge en lägre kalvdödlighet, se diagram.

 

I vilka produkter hittar jag naturligt E-vitamin?

Eftersom E-vitamin är viktigt för ett fullgott immunförsvar använder vi naturligt E-vitamin förutom i vårat sintidsmineral, Deltamin Sin, Deltamin Sin Fertil och X-Zelit Complete även i Deltamin Fertil till högproducerande kor, i Deltamin Di till digivande kor och i våra kalvkraftfoder.