Bovikalc Dry

Bolus som underlättar sinläggningen. Sinläggning är en påfrestande process för kon. När hon inte längre mjölkas sväller juvret av den fortsatta mjölkproduktionen. Juvret blir ömt och mera känsligt för infektioner. Det är inte så konstigt att man ser att kornas liggtid minskar tiden runt sinläggning, jämfört med tiden före och efter. Liggtiden är ett bra mått på kornas trivsel. Liggtid innebär också vila och möjlighet att idissla samtidigt som den är viktig för hälsan.

Bovikalc Dry innehåller kalciumklorid, kalciumsulfat, ammoniumklorid och selen. Produkten verkar dels genom att minska kons aptit, men främst genom att minska försörjningen av laktos till juvret vilket minskar mjölkproduktionen och därmed trycket i juvret. Med mindre tryck och obehag ökar kokomforten, vilket den ökade liggtiden är ett tydligt mått på.

Bovikalc Dry fodras, alltid med 2 boli, någon gång under dygnet före sista mjölkningen, senast vid sista mjölkningen. Bovikalc Dry ges med samma ingivare som vanliga Bovikalc.

Liggtid första 24 timmarna efter sinläggning

Diagram Bovikalc Dry

Liggtiden dygnet efter sinläggning var i försök signifikant (P<0,05) längre för korna som fått Bovikalc Dry jämfört med kontrollgruppen. Man såg också att deras juvertryck var lägre. (Maynou m.fl., J Dairy Science, 2018)

Utfodring med Bovikalc Dry

Utfodring med Bovikalc Dry