Primo KKoncentrat med hög halt vitaminer & mineraler

Proteinet och fettet i Primo K kompletterar gårdens övriga råvaror på ett gynnsamt sätt. Primo K håller en hög nivå av vitaminer och mineraler. Nivån av E-vitamin är extra hög eftersom lagrad spannmål ofta har ett lågt innehåll av E-vitamin.

Anpassa inblandningen av Primo K i gårdens spannmål efter vad totalfoderstaten behöver kompletteras med samt efter djurens proteinbehov. Normal inblandning i början av uppfödningen är 20-25 %.