Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

ProtiSpar – ett tillskott som reducerar proteinbehovet

Bent Jørgensens, Thyregod i Mittjylland

Utmaningarna är många för nötbesättningarna, och det drabbar också Bent Jørgensens verksamhet i Thyregod i Mittjylland. En enskild produkt har dock minskat trycket något, när det kommer till att minska användandet av proteinråvaror. Och så är det också fördelaktigt för slutresultatet.

Det är mycket foder som går åt till 300 kor, och det kräver en rejäl budgetplanering. Om du till det lägger på de stigande foderpriserna kan det vara dags att leta efter ett alternativ. Därför var Bent Jørgensen snabb med att säga ja, när hans säljare från DLG ringde upp och erbjöd honom att vara försöksbesättning för ProtiSpar – ett fodertillskott som gör det möjligt att spara på proteinet utan att tappa i energi.

– Jag var sugen på att prova det när min säljare Steen berättade om det på ett av våra möten. Det är svårt att inte tänka produkten som ett bra komplement med de utmaningar vi har med foderpriserna just nu. Vi måste spara där vi kan. Och sparar vi på sojaprotein i fodret, är det ju också bra för miljön – vilket bara är fördelaktigt i min bok, säger Bent som fortsätter:

"Övergången till att använda ProtiSpar i flödet har gått riktigt bra. Vi har ersatt lite drygt ett halvt kilo sojamjöl per ko och dag – vilket är lite mer än vad DLG hade lovat, så det är jag riktigt nöjd med."

Bent Jørgensens om ProtiSpar

Minskade kväveutsläpp

Från DLG och Vilofoss sida har ProtiSpars förmåga att öka kväveeffektiviteten och därigenom minska ammoniakutsläpp dokumenterats bland annat i ett experiment i Baden Würtemberg 2019. I en foderstat med gräsensilage, majsensilage, rapsfrökaka, robotfoder, foderurea och mineraler ersattes 1 kg rapsfrökaka med ProtiSpar. Energiinnehållet förblev nästan identiskt, dock med en liten minskning från 24,2 kg till 23,1 kg ts/ko och dag i ProtiSpar-foderstaten. Råproteinhalten reducerades från 15,5% till 14,7%.

Jannie Rodenberg Ugelvig, chef för nötkreaturmineralerna på vilofoss, berättar om resultaten:
-Det skedde en minskning av ureahalten i mjölken med 23 mg/l samtidigt som celltalen sjönk från 246 000 till 168 000. Som väntat förblev resultaten oförändrade. Om det oförändrade resultatet jämförs med fodervärdena för energi och protein, uppnår ProtiSpar i foderstaten både förbättrad fodereffektivitet, och förbättrad proteineffektivitet – man har använt mindre protein för att uppnå samma resultat. När man undersökte och jämförde urinprover i försöket fann man också att en mindre mängd urea hade utsöndrats hos de kor som utfodrats med ProtiSpar i fodergivan.

-Försöket i Baden-Württemberg är bara ett av de dokumenterade exemplen på hur ProtiSpar kan göra skillnad på gårdsnivå. Vi ser faktiskt samma positiva respons från våra kunder. Som hos Bent Jørgensen, avslutar Jannie Rodenberg Ugelvig.

Planen är att fortsätta

Som sagt har Bent Jørgensen framgångsrikt minskat proteintilldelningen i sitt foder, och kan också göra skillnad när det man tänker kring hållbarhet. Men vilken effekt har det i kronor och ören?

-Jag kan se en viss förbättrad lönsamhet per ko, genom att minska sojaproteinet i fodret. Men de foderkontrakt jag hade var vi nere på cirka 0,25-0,30 öres besparing per ko och dagen. Det är inte mycket, men då hade jag också mer fördelaktiga kontrakt. 

-Jag har inte sett någon förändring i mjölkproduktionen – det är status quo och det är också målet. Det är jag väldigt nöjd med. Detsamma gäller aptiten – de äter som de brukar, fortsätter han.

-Planen är att bara köra på – nu har vi lärt oss att det fungerar, så varför inte då fortsätta?

"Med nuvarande prisnivåer kan jag se att vi med ProtiSpar kan spara upp till 1,39 kronor per ko och dag och då börjar det ju bli riktigt meningsfullt."

Bent Jørgensens om ProtiSpar

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: