Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Rengöring och desinfektion

Med omsorg om detaljerna!

En noggrann rengöring med efterföljande desinfektion är en viktig parameter för en välfungerande produktion. Vi kan erbjuda dig väl beprövade rengörings- och desinfektions-produkter som hjälper dig att sänka smittrycket i dina stallar.
Vi har också produkter som kan användas under en produktionsomgång exempelvis för att sänka ammoniaknivån. Om smittrycket i ett stall stiger ser vi ofta att produktionsresultaten gradvis försämras från omgång till omgång.

Sjukdomsframkallande organismer såsom koccidier, bakterier och virus uppförökas gradvis under omgångens tid. I uppehållet mellan omgångarna har vi möjlighet att reducera dessa med hjälp av tvätt, desinfektion och tiden ett stall står tomt. Glöm inte att ett rengöringsmedel som tar bort beläggningar måste användas i samband med tvätt för att desinfektionen ska få önskad effekt.

 

Kenosan

Rengöringsmedel för större stallar och inredning.

Framtagen för att klara av de svåraste miljöerna i djurstallar. För rengöring av djurstallar, inredning och maskiner. God vidhäftning på både lodräta och vågräta ytor, oavsett material (plast, järn och betong). Kostnadseffektivt tack vara dess effektivitet redan vid låga koncentrationer. Är ej korrosivt.

22 kg dunk

 

 • Mycket effektivt och drygt skumrengöringsmedel som säkrar ett rent stall och sänker det mikrobiella trycket
 • Extremt smutsupplösande även i de svåraste miljöerna
 • Enkelt att applicera tack vare att det bildar ett kraftigt skumlager på ytan
 • Kostnadseffektivt tack vare låg dosering

 

Användning


 1. Gör en grundlig grovtvätt
 2. Placera ut Kenosan med hjälp av lämplig appliceringsutrustning (kan användas med både varmt och kallt vatten)
 3. Dosering 0,5-2 %
 4. Verkningstid: 30-60 min. Såpan blir brun när den verkat ordentligt. Den längre verkningstiden minskar risken för att såpan torkar fast.
 5. Skölj därefter av Kenosan med måttligt tryck och rikligt med vatten.

Allroundsåpa

För rengöring av alla typer av djurstallar, inredningar och maskiner.
God vidhäftning på både lodräta och vågräta ytor, oavsett material (plast, järn, betong). Det kraftiga och lång-
verkande skummet gör att den inte lossnar från ytan. Produkten innehåller även korrosionsskydd och verkar på bara 15-30 minuter. Kan appliceras manuellt eller med högtryckstvätt.

 

22 kg dunk

 

 • Säkrar ett rent stall samtidigt som det mikrobiella trycket sänks
 •  Löser effektivt upp hinnor av fett och protein
 •  Miljö- och användarvänlig sammansättning
 • Kraftig skumeffekt

 

Användning

 1.  Gör en grundlig grovtvätt
 2. Placera ut Allround Såpa med hjälp av lämplig appliceringsutrustning (kan användas med både varmt och kallt vatten).
 3. Dosering 1-3 %, vid kraftiga beläggningar kan doseringen ökas till 5-10 %
 4. Verkningstid: 15-30 minuter
 5. Skölj därefter av Allround Såpa med måttligt tryck och rikligt med vatten

Virocid

För desinfektion av tomma, rengjorda stallar, inredning, utrustning, transportmaterial, kläckerilokaler och fotbad.

Ger upp till 5 gånger kraftigare desinfektionseffekt än traditionella desinfektionsmedel. Verkar vid temperaturer från 4 grader och upp till 70 grader. Produkten innehåller kvartära ammonium-föreningar (QAC) och glutaraldehyd. Sammansättningen gör att den kan användas i extremt låga koncentrationer.

Den är säker att använda för människor (inte cancerogen), för utrustning (inte korrosiv) och för miljön (> 90 % nedbrytbar)

 

10 l dunk

 

 • Kraftfullt och snabbverkande
 •  Tar död på alla mikroorganismer som virus, bakterier, svampar och sporer
 • Internationellt testat och erkänt (EN & AOAC) 
 • Dokumenterad effekt på virus och bakterier, såsom fågelinfluensa, Newcastle, Gumboro, Infektiös bronkit (IB) och campylobakter.

 

Användning

Doseras med 0,5 % för ytdesinfektion (1 % vid högt smitryck), 1-2 % för stövelbad, 1-2 % för transportmaterial.

Dimdesinfektion: 1-2 liter i 4 liter vatten till 1000 m3.
Virocid verkar på 5-20 minuter. Ventilationen i ett hus bör dock inte startas förrän efter 2-4 timmar.

Virkon® S

För desinfektion av stallar och föremål i anslutning härtill.

Virkon® S är ett patenterat biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel. Produkten lämpar sig också för stöveldesinfektion, luft – och vattendesinfektion samt till desinfektion av djur. 

 

50 g – 5 kg

 

 • Kan användas när djur finns i stallet
 • Effektiv produkt mot virus, mykoplasma, svampar, bakterier och sporer
 • Virkon® S är i vattenlösning helt riskfritt att använda för djur och människor.

 

Användning

Doseras med 0,5 % för ytdesinfektion (1 % vid högt smitryck), 1-2 % för stövelbad, 1-2 % för transportmaterial.

Dimdesinfektion: 1-2 liter i 4 liter vatten till 1000 m3.
Virocid verkar på 5-20 minuter. Ventilationen i ett hus bör dock inte startas förrän efter 2-4 timmar.

Fumagri - Nyhet

Rökdesinfektionsmedel effektivt mot bakterier, jäst och mögel.

Fumagri ska användas efter rengöring och våtdesinfektion som ett kompletterande skydd där det kan vara svårt att komma åt med ordinarie rutiner.

Fumagri OPP är lämplig för stallar som en andra desinfektion 24-48 timmar innan fåglarna sätts in när utrustning och ströbädd är på plats.

För biutrymmen, silos och kläckerier rekommenderar vi Fumagri HA.

 

 • Fumagri OPP finns i färdigdoserade burkar för 50, 500 eller 1250 m³.
 • Fumagri HA finns i färdigdoserade burkar för 20 och 100 m³.

 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: