Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Sätt fart på dina kvigor!

De flesta vet hur mycket korna mjölkar. Få har lika bra uppföljning på kvigornas tillväxt. Men det borde vi. Tillväxten är kvigornas produktion. En hög tillväxt ger högre mjölkavkastning senare i livet samt en kortare och billigare uppfödningsperiod. Det gäller att tänka rätt. Efter råmjölksperioden trappas mängden kalvnäring snabbt upp till 8 liter per kalv och dag. -Koncentrationen ska vara 15 % pulver, säger Carolina Johansson produktchef Nöt. Det motsvarar 1,2 kg pulver per kalv och dag. Vid 6 veckors ålder kan mängden kalvnäring sakta och successivt trappas ner. Koncentrationen ska dock alltid vara 15 %. Späd inte ut den. -När kalven får mindre mängd kalvnäring kommer den på allvar igång med sin kraftfoderkonsumtion, vilket är precis vad man vill åstadkomma, fortsätter hon. När kalvarna äter 1,5 – 2,0 kg Primo KalvStart per dag är det dags att avvänja. Låt inte åldern avgöra när de avvänjs, utan basera beslutet på vad de faktiskt äter. -Uppskatta inte mängden utan kontrollera hur mycket det verkligen går åt, säger Carolina. Det är värt jobbet. Att de är vana vid att äta kraftfoder kommer att förhindra att de tappar i tillväxt efter avvänjningen. Den successiva nedtrapp-ningen av mängden kalvnäring och den höga konsumtionen av kraftfoder är avgörande för att man ska undvika det avbräck i tillväxt som man ser hos abrupt avvanda kalvar som inte är redo. Ett sådant avbräck i tillväxten finns det inte plats för om vi ska nå målet. Fortsätt att satsa på en hög tillväxt även efter avvänjning, det är ett bra ekonomiskt beslut. Ju yngre djuret är desto mera kostnadseffektiv är dess tillväxt. -Fortsätt med Primo KalvStart ett par veckor efter avvänjningen för en smidig övergång, fortsätter Carolina. Det bästa är att de också får gå kvar i samma box någon vecka efter avvänjningen. Målet är en genomsnittlig tillväxt på minst 800 g om dagen, det vill säga ca 25 kg per månad. Satsa gärna på lite högre tillväxt i början. Tidig tillväxt är den billigaste tillväxten. Dessutom resulterar en hög tidig tillväxt i en bättre utveckling av juvervävnaden, en högre mjölkproduktion och en högre motståndskraft mot sjukdomar.

Primo Kviga och Deltamin Kviga

För att göra det extra lätt att lyckas med kvigorna har vi utvecklat Primo Kviga och Deltamin Kviga. Primo Kviga är ett färdigfoder till kvigor som passar från avvänjning fram till ca 8 månaders ålder. Därefter rekommenderar vi grovfoder och mineralfodret Deltamin Kviga. -Efter avvänjningen fasar man över kalvarna på Primo Kviga som är ett pelleterat färdigfoder speciellt anpassat till rekryteringskvigor. Fodret innehåller det protein som den unga kvigan så väl behöver. Dess begränsade stärkelsenivå gynnar rätt form av tillväxt och undviker att djuret sätter onödigt fett. Proteinkvaliteten passar det unga djuret som är på väg att bli en fullvärdig idisslare. Den stärkelse som ingår och fodrets fiberkvalitet gynnar vommens utveckling. -Primo Kviga fodras fram till ca 8 månaders ålder, säger Carolina. Därefter brukar grovfoder och mineralfoder vara tillräckligt fram till 1-1,5 månad innan kalvning. Om grovfodret är grovt, håller en ovanligt låg proteinnivå eller ensileringen inte helt lyckats kan man med fördel fortsätta med en liten giva Primo Kviga under hela uppfödningen. När givan av Primo Kviga minskar, runt 5 – 6 månaders ålder, täcker inte längre kraftfodret behoven av vitaminer och mineraler. Dår är det dags att börja med en liten giva av mineralfodret Deltamin Kviga. – Deltamin Kviga är ett smakligt mineralfoder för rekryteringskvigor, som innehåller naturligt E-vitamin och organiskt selen, vilka gynnar immunförsvaret, avslutar hon.  

Carolina Johansson

Produktchef carolina.johansson@svenskafoder.se

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: