Search
Close this search box.

.

.

Röst från fältet – Per Skyggesson, Skygge Gård, Tvååker

"Med dessa goda resultat är det en självklart att vi behandlar ensilaget med SiloSolve FC"


Per Skyggesson, Skygge Gård, Tvååker

Lantmästaren Per Skyggeson, 27, har nyligen börjat arbeta heltid på öräldragården Skygge gård öster om Tvååker i Halland där deras mjölkproduktion med en fin SRB-besättning om 125 mjölkkor har sitt säte.

– Gården ska vi på sikt ta över efter vår far Olof Skyggeson inleder Per.
Ett problem vi haft är att majsensilaget lätt tagit värme antingen i tornsilon eller kort tid efter uttag berättar Per. Inför majsskörden 2018 bestämde vi oss därför att testa SiloSolve® FC. Att valet föll på just SiloSolve FC var en självklarhet ur många aspekter; ett välkänt märke med bevisad effekt som också är skonsamt mot människor, djur och maskiner.

Vi har ingen doseringsutrustning på hackvagnen utan tillsätter SiloSolve FC precis innan fläkten blåser upp det i tornsilon, berättar Per. Trots vetskap om att doseringsvolym kan väljas är Skyggesons utrustning välanpassad för att behandla med 4 liter/ton grönmassa och de ser därför ingen anledning att ändra den.

Att lagra majsensilage i en tornsilo hör inte till vanligheterna idag men Per ser inga problem med lagringsmetoden annat än att man måste vara observant på ts-halten så den inte blir för låg och då menar jag under 30 % fortsätter Per.

Både hanteringsmässigt och resultatet gjorde oss mycket nöjda med SiloSolve FC. Därför är det iår både gräs och majs som är behandlat med SiloSolve FC. Grovfoderbristen 2018 gjorde att vi tvingades öppna årets förstaskörd (2019) direkt men det var helt otroligt uttrycker Per: Bara på några få dagars ensilering så var det ett välluktande ensilage med rätt färg och konsistens som fungerat kanonbra för korna.

– Vi har tidigare inte använt ensileringsmedel kontinuerligt men efter dessa goda resultat är det en självklart att vi behandlar ensilaget. Minskade grovfoderförluster i form av tillexempel varmgång gör att vi sparar pengar avslutar Per.

Fakta:

Antal kor: 125 mjölkkor
Ras: SRB
Avkastning: 11 700 kg ECM
Mjölkningssystem: Tandemgrop
Mjölken levereras till: Arla

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: