Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Smittsäkra häststallet

Vad ska du tänka på när du ska smittsäkra häststallet? För att förebygga att smittsamma sjukdomar kommer in i besättningar behöver man dels försöka förhindra att smittan förs in, dels förhindra att smittan sprids mellan hästar inom besättningen. Den största smittorisken är när nya hästar flyttar in och andra risker är när hästar lämnar gården för tävling, träning, klinikbesök, stuteribesök eller andra tillfällen. Ett sätt för att minska risken för att smitta tar sig in när nya hästar kommer är att ställa krav på hästägarförsäkran. Den innebär att ägaren kan garantera att hästen inte visat symptom på någon smittsam sjukdom de senaste tre veckorna. Den innebär också att ägaren kan garantera att hästen inte heller under de tre senaste veckorna inte har vistats på något ställe där någon annan häst har visat symptom på smittsam sjukdom. Här nedan följer några tips på hur du kan skydda dig från att din häst smittas:

 • Åk bara till ställen där det förväntas finnas friska hästar
 • Transportera endast i egen transport om möjligt, alt. Väl rengjord och desinficerad transport
 • Använd enbart egen utrustning och låna inte ut den
 • Kontrollera att vattenkopp och krubba är väl rengjorda och desinficerade i gäststall
 • Låt inte hästen nosa på hästar från andra besättningar
 • Låt inte andra klappa hästen hur som helst och undvik själv att klappa andras hästar

Hur kan jag förhindra att smittan sprids?

Smittotrycket och sårbarheten ökar med antalet hästar som finns på gården och med brister i hygienrutiner. Att jobba med förebyggande åtgärder är därför extra viktigt i större besättningar. Byggnadstekniskt bör man skapa möjligheter för sektionering och se till att det inte blir för stora grupper inom varje enhet. Man bör gruppera hästarna efter smittskyddstänk på gården och inte blanda tävlingshästar, unghästar och avelsston med varandra. Viktigast av allt är att kunna hålla sjuka hästar och nyanlända hästar isolerade från de andra hästarna. Här nedan följer några tips på hur du kan minska risken för att smittor sprids mellan hästar:

 • Ha små grupper
 • Ha inte för många hästar på en liten och begränsad yta
 • Ha separata redskap för varje grupp
 • Hålla en god hygien
 • Ha tillgång till varmvatten, flytande två, handdesinfektion och engångshandduk för god handhygien
 • Sköta den känsligaste hästen först och den sjuka sist
 • Isolera sjuka hästar snabbt och effektivt och sköt dem med separat utrustning

 

Här nedan följer ytterligare några tips på hur du kan minimera smittoämnenas möjligheter till att växa till:
 • God hygien, hålla rent och torrt
 • Väl fungerande ventilation
 • Regelbunden stallrengöring
 • Använda byggnadsmaterial som går enkelt att sanera.
 • Betesrotation
Förebyggande åtgärder
 • Stressfri miljö
 • Erbjuda en god närmiljö
 • Ge hästarna vatten och foder av god kvalité och i tillräcklig mängd
 • Förebygg parasitinfektioner
 • Genomför foderbyten successivt
 • Vaccinera mot hästinfluensa

 

Källa: https://www.sva.se/sport-och-sallskapsdjur/hast/smittskydd-for-hast/

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: