Search
Close this search box.

.

.

Stödsådd av betesvallar

Nu är det dags att fundera på att stödså dina betesvallar

Har man upptrampade betesmarker som utsatts för hårda påfrestningar gäller det att agera och nyetablera eller stödså betesvallarna. Nyetablering med plöja, harva, så metoden ger klart säkrast och bäst resultat. Hjälpsådd i befintliga betesvallar är en relativt obeprövad metod i Sverige och resultaten är inte lika säkra som vid en nyetablering.

– Det man dock kan vinna är en mer kostnadseffektiv lösning vilket kan vara ett bra alternativ vid måttliga skador, konstaterar Johanna Öwall, produktansvarig Växt i Svenska Foder.

Maskiner som fungerar vid denna typ av sådd är långfingerharv eller vält med frölåda samt olika varianter av en standard eller skivbills såmaskiner.

Att tänka på vid stödsådd

  • Så tidigt på våren, innan tillväxten av den befintliga vallen har startat.
  • Skapa jordkontakt och välta. Viktigt att mylla fröna samt att ge dem jordkontakt genom en vältning efter sådd.
  • Val av blandning eller art. Vid hjälpsådd i bete kan med fördel en standard betsblandning väljas.
  • Vet man om att bete eller slåttervallen endast skall ligga ett år till kan man med fördel välja rajgräs. Har man gamla gräsdominerade vallar och vill höja baljväxtandelen väljer man med fördel att stödså klöver. Om en nyetablerad vall blivit luckig på grund av t.ex. halmrester väljer man med fördel samma blandning som vid insådden.
  • Skapa förutsättningar för hjälpsådden. Det är viktigt att ge hjälpsådden ljus varav en putsning helst följt av en vallskörd är att föredra.
  • Släpp ej betande djur för tidigt. Det är viktigt att de nya plantorna hunnit bygga rejält rotsystem innan betande djur släpps på. Detta för att ge plantorna den robusthet och tålighet som krävs.
  • Vid stor ogräsförekomst rekommenderas nyetablering

Kontakta oss om du har några funderingar

[svf_personal personer="9028 "]
[svf_personal personer="2422 "]
[svf_personal personer="2269 "]

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: