Search
Close this search box.

.

.

Svenska mervärden är värda att betala för

Vi står bakom den svenska modellen. Vi gillar att de svenska mervärdena gör att människor aktivt väljer svenskproducerade livsmedel. I Sverige och i andra länder. Det finns många skäl att välja svenskt. GMO-frihet. Lägsta antibiotikaanvändningen i EU. Djuromsorg i världsklass, med exempelvis förbud mot näbbtrimning, mot svanskupering, mot fixering av suggor och krav på att korna ska vara utomhus. En livsmedelsproduktion som vi kanske är unika i världen med.

Den GMO-fria sojabönsskörden väsentligt mycket lägre än normalt
Men just nu är vi som en del av den svenska livsmedelsproduktionen oroade. Den senaste skörden av sojabönor i Brasilien, där en stor del av världens GMO-fria soja produceras, blev väsentligt mycket lägre än normalt. Samtidigt så har efterfrågan av GMO-fri soja ökat i världen. I Europa efterfrågas GMO-fri soja främst av Frankrike, Tyskland och Norden. Priset på den så kallade non-GMO-premien, bäst liknad vid ett pristillägg på det ”vanliga” börspriset för sojamjöl, ligger just nu på runt 400 dollar per ton. För några månader sedan låg den på runt 120 dollar.

Det innebär att sojamjölet som våra svenska produktionsdjur just nu äter kostar nästan 4,00 kr mer per kg, eller nästan dubbelt så mycket, jämfört med vad sojamjölet som lantbrukarna i de flesta andra länder i världen betalar.

Kostnadsökning för den svenska lantbrukaren
Den höga GMO-premien har uppmärksammats på sistone, men vi vill gärna förtydliga vad det innebär för den svenske lantbrukaren. Prisuppgången på sojamjöl motsvarar ca 1,20 kr per kg ägg och lika mycket per kg kycklingkött. Det motsvarar runt 10% av det lantbrukaren idag får betalt för sin produkt. Lägg märke till att siffrorna inte avser procent av vinsten, utan procent av intäkten. Mjölken påverkas inte fullt lika illa, men kostnadsökningen motsvarar ca 5 öre per kg mjölk. Grisköttet påverkas såklart också. För en lantbrukare som fodrar koncentrat motsvarar prisökningen ungefär 4 % av intäkterna. För de som fodrar premix och sojamjöl är bortfallet ungefär det dubbla och motsvarar runt 1,35 kr per kg griskött.

Ägg på rullande band
Prisuppgången på sojamjöl motsvarar ca 1,20 kr per kg ägg och lika mycket per kg kycklingkött. Det motsvarar runt 10% av det lantbrukaren idag får betalt för sin produkt.

Sojamjöl – viktig både för industrin och djuren
Några av er kanske tänker att vore det inte bättre att låta bli i att använda sojamjöl i fodret. För att kunna göra det behövs råvaror, helst producerade på nära håll, som kan ersätta det. Sojamjöl är ett mycket bra fodermedel för gris och fjäderfä som är svårt att ersätta. Några sådana råvaror finns heller inte tillgängliga idag. I en nyligen publicerad studie har man konstaterat att utan sojamjöl skulle produktionen av gris- och fågelkött minska med runt 50% inom EU, (https://www.slu.se/sojaimport/). Vi vill samtidigt belysa att den svenska foderindustrin redan minskat mängden sojamjöl i fodren samt att allt sojamjöl som idag fodras i Sverige är ansvarsfullt producerad, vilket inte är fallet i många av de länder varifrån vi importerar livsmedel.

Brist på sojautsäde
Den låga skörden på GMO-fri soja gör att det även kommer att vara brist på utsäde till nästa säsong vilket tyder på att situationen kan bli långvarig. Exakt hur situationen kommer att utveckla sig vet tyvärr ingen i dag. Vi hoppas och tror att vi kommer att se en liten tillbakagång i priset framåt hösten. Ett annan möjlighet är att efterfrågan på GMO-fritt sojamjöl minskar. Det skulle såklart också kunna få en positiv effekt på priset. 

Betala för vad vi får – en skillnad mellan överlevnad eller avveckling
Vi förespråkar inte att vi ska överge den svenska modellen. Vi anser dock att det är av största vikt att vi ut i konsumentled tydligt informerar om de mervärden vi erbjuds i livsmedelsaffären. Att det finns mervärden i den svenska livsmedelsproduktionen står klart. Vi anser att vi som konsumenter ska betala för vad vi får. För det vi vill ha. Att kunna få betalt för den ovan nämnda kostnadsökningen är i många fall skillnaden mellan överlevnad eller potentiell avveckling för våra svenska lantbrukare och vår svenska livsmedelsproduktion. För oss som konsumenter betyder det dock inte många procent av priset i butik när vi handlar ägg, en kycklingfilé, en fläskkotlett eller en liter mjölk.

Carolina Johansson, Foderchef

Svenska Foder
Carolina Johansson
Foderchef
carolina.johansson@svenskafoder.se

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: