Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Utfodring av fett – inte bara för fetthalten

Att fodra med extra fett av hög kvalitet är för många ett självklart val för att höja fetthalten i mjölken och på så sätt öka sitt avräkningspris. Men beroende på vilken fettsyrasammasättning man väljer och hur väl vomskyddat fettet är går det åstadkomma olika effekter hos kon som kan generera lönsamma resultat.

Att fodra med fett är ett effektivt sätt att höja energikoncentrationen i foderstaten vilket är fördelaktigt för kor i tidig laktation som har en begränsad foderintagskapacitet. Hur mycket fett som går att utfodra beror på i vilken form det tillsätts.

Bibehåll hull och produktivitet

Omättat fett behöver begränsas till 3,5-4 % för att inte ge en negativ inverkan på de fibernedbrytande mikroberna i vommen. Används ett högkvalitativt vomskyddat fett så går det höja nivån avsevärt. Högavkastande kor kan behöva upp mot 6 % fett i foderstaten för att bibehålla hull och produktivitet.

Förbättrar energiförsörjningen

Foderfett innehåller ca 2,5 gånger så mycket energi jämfört med spannmål och kan därför hjälpa kon att förbättra sin energiförsörjning både genom att ge mer energi per tugga men även genom att mängden energi som belastar fibernedbrytande bakterier – så som stärkelse och socker – kan begränsas.

Metanavgången minskar

Fodereffektiviteten kan förbättras genom att mer energi från fibrerna i grovfodret kan utnyttjas. När vomskyddat fett utfodras så minskar dessutom metanavgången från kon eftersom mindre energi fermenteras i vommen. Eftersom mindre fermentation sker i vommen så produceras också mindre värme vilket kan underlätta för kor sommartid då värmestress kan ge påtagliga negativa effekter.

Råfett inte bara råfett

Forskning på enskilda fettsyror, komponenterna i det vi oftast klumpar ihop till ”råfett”, har lett till en ökad förståelse för hur olika typer av fett påverkar kon och produktionen på skilda sätt. Fettsyran palmitinsyra ökar exempelvis mjölkavkastning och mjölkfettproduktion medan oljesyra förbättrar fertilitet och hull. Enligt studier vid Michigan State University, USA, är förhållandet mellan dessa två fettsyror nyckeln när man överväger vilken typ av fettillsats man ska fodra. Alla fettprodukter innehåller en blandning mellan olika fettsyror, men i olika nivåer och förhållanden.

Ufodring med vomskyddat fett kan ge:

  • Ökad avkastning
  • Förbättrad fertilitet
  • Förbättrat hull
  • Minskad risk för acidos
  • Ökad fodereffektivitet
  • Minskad metanavgång
  • Minskar värmestress

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: