Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Våga räkna på din drift – och testa nytt!

Lotta Hansson är grisfodersäljare i Svenska Foder. Hon utgår från Vilofoss, gamla Fodermix utanför Vara i Västergötland. Hennes jobb är att sälja in foder till grisproducenter i det område hon verkar i. Men inte för sakens skull, utan för att kunna bidra med rena resultat för producenten. Det handlar om att skapa värde ute på den enskilda gården – något man gör med hjälp av kunskap, förtroende och väl sammansatta foder. Att leverera kvalitet och resultat är enda sättet för att få nya affärer inom lantbruket.  -För mig handlar det först och främst om att få komma ut och träffa kunden och se produktionen, för att få en känsla för driften, berättar Lotta. Hur jobbar de här? Vilken typ av management använder de sig av? Vilka är deras mål, vad lyckas man med, vad lyckas man mindre väl med?

Grundnyfikenhet avgörande

Lotta Hansson
Lotta Hansson är grissäljaren som fokuserar på det specifika i varje produktion – för att uppnå bäst resultat
-Det handlar om en grundnyfikenhet, fortsätter hon. Varje producent har sina idéer om hur man bedriver grisproduktion. Det är denna skillnad som gör mitt arbete så spännande. Jag lär mig nya saker hela tiden. Det kan handla om en smart lösning som en kund har kommit på, eller en ny foderlösning via optimering och produktchef eller en ny produkt som NutriSpar. Allt tar jag med mig in i nya situationer till andra producenter, om jag tror de kan gynnas av det. På så vis byggs en erfarenhetsbank upp, som man med fördel använder. Lotta har jobbat i många år i olika typer av grisbesättningar och produktioner. Det har gett henne en lång erfarenhet och god blick som hon använder sig av för att läsa av vad som kan fungera för att förbättra för en produktion.

Specifika mål för varje gård optimerar driften

-Framförallt handlar det om att lyssna av vad producenten själv skulle vilja förbättra. Ställa öppna frågor. Vad ser de som sin utvecklingspotential? Vad vill man bli bättre på? Då får jag ett underlag som jag sedan kan bygga ett förslag på hur jag tror man bättre skulle kunna optimera driften. -Styrkan i våra gårdsspecifika produkter är att vi kan gå ner i detalj på vad som kan passa för den specifika driften. Det kan handla om att man vill få ner stalldagarna och att minska foderkonsumtionen – att helt enkelt räkna på vad ett öre per megajoule innebär för en drift. Det blir snabbt pengar. Det kan också handla om att man tittar närmare på att man har rätt sorts foder för rätt djur.

Gör du rätt saker? Våga räkna på din drift

Det är viktigt att hamna så nära djurets optimala foderutnyttjande som möjligt, och inte belasta det på fel sätt. Rätt beslut kan innebära mycket pengar i slutändan. Men då måste man våga räkna på det. Det gör Lotta och hennes kollegor i Grisfoderteamet gärna. Sen kan det såklart finnas logistiska hinder, som att man bara har två silos osv – men när man vet vad man har att förhålla sig till, kan man också hitta lösningar. -Saker och ting kan förändras om man bara vill prata öppet om det, konstaterar Lotta. Plötsligt ser man lösningar där man inte sett det tidigare. Sådana saker gör mitt jobb väldigt roligt, avslutar hon.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: