Search
Close this search box.

.

.

X-Zelit ökar mjölkavkastning, foderupptag och fruktbarhet

En ny studie från Cornell Universitetet visar att kor som utfodras med X-Zelit i får en högre mjölkavkastning och ett ökat foderupptag samt en förbättrad reproduktion. X-Zelit är en produkt som förebygger klinisk och subklinisk kalciumbrist, och man tillsätter denna produkt under 2-3 veckor före kalvning. Försöket genomfördes med en grupp av kor som 2017 hade en mjölkavkastning på cirka 15 000 liter per dag. Det som är intressant med studien är att även med denna höga mjölkavkastning visade sig att den grupp som fick X-Zelit ökade avkastningen med ytterligare 0,8 kg ECM per dag (figur 1). Bild på ett diagram som visarRespons i energikorrigerad mjölk efter tillsatt X-Zelit. Figur 1. Respons i energikorrigerad mjölk efter tillsatt X-Zelit. Figuren visar att X-Zelit-korna hade en långsammare start de första dagarna av laktationen, men denna långsamma start blir en fördel, eftersom avkastningen redan från vecka två är högre för X-Zelit-gruppen jämfört med kontrollgruppen. Energin, som används till den ökade mjölk-avkastningen, kommer från X-Zelit-gruppens högre foderintag (figur 2). Under laktationsperioden åt de i genomsnitt 0,5 kg ts mer per dag. Under sinperioden hade X-Zelit-gruppen ett foderintag som låg 0,6 kg ts lägre. Det högre foderintaget under laktationen är ett resultat av den ökade kalciumnivån i blodet vid kalvning som förbättrar muskelfunktionerna. Dessutom observerades i X-Zelit-gruppen en ökad idissling. Det var ingen skillnad i viknedgång mellan grupperna, och det visar att den ökade mjölkproduktionen inte beror på att de brutit ner mer av sitt eget hull. Bil på ett diagram som visar Foderintag före och efter kalvning Figur 2. Foderintag före och efter kalvning Bild på ett diagram som visar dräktighetsresultat vid utfodring av X-Zelit. De förbättrade dräktighetsresultaten i X-Zelit-gruppen är en annan intressant aspekt av försöket (Figur 3). Figur 3. Dräktighetsresultat vid utfodring av X-Zelit. Figuren visar andelen icke-dräktiga kor. Vid starten av laktationen är det självfallet inga kor som är dräktiga, men från omkring dag 60 börjar korna bli dräktiga. Korna i X-Zelit-gruppen blir dräktiga snabbare än korna i kontrollgruppen. När man ser närmare på den tidpunkt där 50 % av alla kor är dräktiga, kan man se att för X-Zelit-gruppen sker det omkring dag 70 medan det sker vid dag 90 för kontrollgruppen. Därmed reduceras antalet tomdagar betydligt. Effekten av X-Zelit när det gäller reproduktionen kan också ses vid omkring dag 150. Vid denna tidpunkt är 30 % av alla kor i kontrollgruppen fortfarande inte dräktiga, medan det bara är 10 % i X-Zelitgruppen, som inte är dräktiga, och också det indikerar ett bättre dräktighetsresultat för X-Zelitgruppen.  

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: