LusernLusernpellets i säck

Fiber- & proteinrik  •  Utan några tillsatser  •  Grovfoder

Lusernpellets är hetluftstorkat och pelleterat grovfoder utan tillsats av socker eller melass. Lusernpellets kan ges till alla djurslag, men är vanligast till häst. Lusern tillför foderstaten extra fiber och protein. Lusern är också populärt att ge till värphöns då det har en positiv effekt på gulefärgen. När man fodrar med enskilda råvaror måste foderstaten kompletteras med extra vitaminer och mineraler, oavsett djurslag.

Svenska Foder grundsäck

Lusern till de olika djurslagen

Hästar på äng

Häst

Lusernpellets är ett populärt fodermedel till häst. Det är ett skonsamt fodermedel som bidrar med både energi, fiber och protein av en bra kvalitet. Lusernpellets upplevs ofta som smakligt. 0,5 – 3 kg lusernpellets per dag är ofta en lämplig giva till en stor och vuxen häst. Lusernpellets bör blötläggas innan utfodring.

Bruna höns

Fjäderfä

Lusernpellets är ett populärt fodermedel framförallt till värphöns. Lusernen tillför xantofyll, som bidrar till äggulans gula färg.
Tacka med lamm

Får

Lusernpellets kan användas till alla får och kan då ersätta delar av grovfodret.
Rådjur

Vilt

Rådjur behöver foder med relativt hög smältbarhet, vilket lusernpellets har. Lusernen bidrar också med protein, vilket rådjuren behöver under vintern.
Liten glad gris på halmbädd

Gris

Lusernpellets kan utfodras till alla grisar, men platsar oftast bäst i foderstater till exampelvis sinsuggor som inte har behov av en foderstat med hög energikoncentration.
Fem unga kor på bete

Nöt

Lusernpellets kan användas till alla nötkreatur och kan då ersätta delar av grovfodret. Vanligast är det dock till kalvar som brukar uppskatta smaken.