Framtidens foder – insekter?

Är framtidens foder, insekter? Kanske. I april offentliggjordes projektet Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk i regi av Axfoundation och SLU och med hjälp av ett flertal aktörer i livsmedelsbranschen. Lotta Waldenstedt, produktchef för Fjäderfä i Svenska Foder berättar vilken uppgift Svenska Foder har i projektet.

Axfoundation och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) samlar praktiker och forskare från Boden till Öland för att utveckla framtidens foder för matfågel, värphöns, fisk och gris. Förhoppningen är att ersätta ingredienser som importerad soja och vildfångad fisk i konventionellt foder, med mer resurseffektiva och cirkulära råvaror som har betydligt lägre miljö- och klimatpåverkan. Just nu undersöks bland annat insekter uppfödda på matavfall, blåmusslor som renar Östersjön och mykoprotein som matats med restströmmar från skogsindustrin.

Mjölmask och vapenfluga som proteinkälla

Svenska Foder är ett av branschföretagen som ingår i detta brett samlande projekt med huvuduppgiften att ta fram ett kycklingfoder som är så hållbart som möjligt – bland annat med hjälp av mjölmask och larver från vapenfluga som proteinkälla.

-Vi är alltid intresserade av att utvecklas och vill vara en positiv aktör i branschen som hittar nya lösningar, säger Lotta Waldenstedt, produktchef Fjäderfä i Svenska Foder. Att vi är del i en så här bred sammanslutning av aktörer från alla delar i livsmedelsbranschen, är en mycket inspirerande, och det ingår också i vårt strategiuppdrag i DLG-koncernen att jobba för en mer hållbar framtid.

Framtidens utmaning

Vår uppgift består alltså av att ta fram ett foder med hjälp av en ny råvara och det är självklart en utmaning – men en rolig en.

-Vi vet ännu inte hur de här sortens råvaror fungerar i fodertillverkningen eller i produktionen, men det är viktigt att testa! Det är även en hel del regelmässiga utmaningar förknippat med användningen av den här typen av råvaror i fodertillverkningen, där har både vi och myndigheterna en utmaning med införandet av ny lagstiftning. 

Vi återkommer framöver med hur projektet fortlöper.

Inlägg som kanske intresserar dig: Lång erfarenhet skapar resultaten

Lotta Waldenstedt

Produktchef Fjäderfjä

lotta.waldenstedt@svenskafoder.se


Kategorier i: , ,