Search
Close this search box.

.

.

Checklista för lyckad vallproduktion

Checklista vid vallproduktion

För att få ett riktigt bra grovfoder behöver man sätta upp mål och ha en plan för genomförandet för att lyckas. Det är val av strategier som avgör resultatet, inte någon procent upp eller ner av en enskild art eller sort i vallfröblandningen. Här är några råd;

1. Strategi

Välj vallfröblandning utifrån den strategi du valt med hänsyn till gårdens och produktionens förutsättningen. Intensitet, torktålighet, vinterhärdighet och djurslag är bara exempel på vad som avgör för just dig.

2. Etablering

Fokusera på etablering av vallen. Noggrannheten i valet av vallfröblandning förlorar annars till värde. På nästa sida ser du optimalt sådjup för slåtter:

3. Minska förlusterna

För att få fler kilo i din silo, använd ensileringsmedel för att bland annat minska ts-förlusterna.

4. Bevara

Emballeringen, det vill säga hur väl du förpackar ditt grovfoder, har en avgörande roll för lagringsstabiliteten.

5. Analysera

Analysera ditt grovfoder för att följa upp resultatet av dina insatser och strategier. Och framförallt, för att se vad ditt grovfoder behöver kompletteras med för att passa djurens och produktionens förutsättningar.

En klassiker som vi i branschen gärna återkommer till: Hacka, packa, täck.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: