Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Etablering av höstraps, använd jordbrukskalk på hösten – Fokus i fält v. 31

Vädret gäckar oss med mycket regn och skörden har tyvärr inte riktigt kommit igång på riktigt. Men trots väderleken dröjer det inte lång tid innan det är dags att så höstrapsen. Höstrapsen ska etableras under första delen av augusti, om det är möjligt. Prioritera därför att skörda de fält först, där du ska så höstraps. I princip ska höstrapsen etableras så snart förhållandena tillåter det – även om man tycker det är för tidigt. Dåligt väder i 10-14 dagar i augusti kan snabbt skjuta fram sådden av höstrapsen, och det kan kosta i utbyte. Vid tidig sådd är det viktigt att välja en sort som passar för tidig sådd, och inte växer sig för kraftig på hösten. Dessutom bör du vara uppmärksam på plantantal och det kan vara ganska svårt att träffa rätt. Om vi inte agerar snabbt nog i fråga om angrepp från sniglar, rapsjordloppa, duvor och andra fåglar kan det snabbt försvinna många plantor fram emot våren. Även en lång och kall vinter kan ta bort en del plantor. Plantantalet får inte heller vara för högt, eftersom många plantor/mgör så att plantorna blir långa och tunna, och därmed sträcker sig tillväxtpunkten från jordytan, vilket gör plantan mycket mer känslig för utvintring. Det optimala plantantalet kan varierar beroende på om det är Mellansverige eller södra delarna – eller något annan plats. Har du 30 goda plantor/m2 på våren finns det stor potential för en god skörd. En del fält var tydligt skadade efter vintern 22/23 och det var stora skillnader på plantantalet beroende på om man använt Caryx på hösten. Har du sått rapsen tidigt eller har ett för högt plantantal och förhållandena på hösten är perfekta så att rapsen gror snabbt, skal du använda Caryx för tillväxtreglering. Caryx håller tillväxtpunkten nere och förbättrar därmed övervintringen. Caryx innehåller Mepikvatklorid som vi känner från Terpal och metkonazol som är ett svampmedel. Därmed får vi lite effekt på phoma och ljus bladfläcksjuka utöver tillväxregleringen.

Stor risk för snigelangrepp i nysådd höstraps

Den nederbörd som en del områden fått ta emot under juli har varit gynnsam för sniglarna. Därför kan bekämpning vid höstrapssådd bli aktuell i en del fält. Vi rekommenderar att öka dosen av Ferrex i år till 6 kg per hektar, istället för de 4-6 kg per hektar som vi normalt rekommenderar. Det är extremt viktigt att hålla ett öga på om snigelgiftet försvinner. Gör den det, gör man om behandlingen tills rapsen är så stor att den inte längre kan ta skada av sniglarnas skadegörelse. Hur ska rapsen behandlas i höst
 • Välj rätt sort i förhållande till såtidpunkt och var du bor
 • Plantantalet får inte vara för högt, eller lågt. Det är en svår balans eftersom inte vet vad som händer i höst och under loppet av vintern. 40-50 planter/m2 kan vara ett bra förslag.
 • 40-60 kg Kväve och mycket gärna med YaraMila Raps, så får du också fosfor och kalium med på köpet.
 • Rapsjordloppa bekämpas med 0,05 l Nexide CS om mer än 5% av bladyta blir bortgnagt vid rapsens hjärtbladsstadie  och fram till att rapsen har 3 örtblad.
 • Bekämpa spillsäd innan den tar över rapsen när spilsäden har 1-2 blad med Agil 0,5-0,7 lit/ha. Vid uppföljande bekämpning mot spillsäd/gräs används Select Plus 0,8-1,0 lit/ha
 • Ogräsbekämpning med Belkar 2*0,25 lit/ha (DC 13 med uppföljande behandling tidigast 21 dagar senare, DC 16) OBS 7 dagar mellan Belkar och Agil behandling.
 • Alternativ 0,4-0,5 Belkar lit/ha DC 16.
 • Kontrollera marken med jämna mellanrum för sniglar och insekter och bekämpa vid behov
 • Dämpa rapsen med tillväxtreglering Caryx, INNAN den sträcker sig (DC15)
 • Rapsjordloppans larver bekämpas vanligtvis lämpligast i DC 12-14, 2-4 örtblad, men kan göras från mitten av september till mitten av oktober.
 • Fyll på med mikronäringsämnen – det säkrar bra tillväxt och övervintring.
 • Använd Kerb vid problem med renkavle (se nedan)
Kemikalieinspektionen ändrar sitt beslut fattat den 30 juni 2023 och bifaller delvis ansökan om dispens från kravet på produktgodkännande för nedanstående produkt. Gäller från och med 1 oktober 2023 till och med 30 november 2023. Den delen av ansökan som bifalls är användning mot renkavle i höstraps i Skåne, Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar län och Västra Götaland län. Ansökan om att få använda Kerb Flo 400 i hela Sverige avslås. Den som använder Kerb Flo 400 ska uppfylla de kunskapskrav som gäller för användning av växtskyddsmedel i klass 2 L.

Jordbrukskalk – startskottet på ett bra utbyte

Jordens pH är en avgörande faktor för en optimal tillväxt hos plantan. Jordens pH bör därför bibehållas vanligen med 2-4 ton kalk cirka vart 4 år för att:
 • Säkra det korrekta pH-värdet. Kom ihåg att alla grödor, som vete, sockerbetor, korn, raps och majs trivs bäst med ett högt eller ett medelhögt pH.
 • Bevara eller förbättra jordens struktur, som gör det möjligt att skapa den perfekta såbädden.
 • Bibehålla tillgängligheten med en rad näringsämnen.
 • Minimera risken för angrepp av, bl.a. klumprot i höstraps och rotbrand i sockerbetor
Jordbrukskalk och magnesiumkalk (jordbrukskalk+dolomitkalk) är de mest använda typerna av kalk inom lantbruket. Magnesiumkalk är upplagt att använda om jordanalyserna visar ett lågt magnesiuminnehåll och är ett billigt alternativ till gödning med magnesium. Calciprill är en annan möjlighet framför traditionell kalkning. Calciprill är en granulerad kalk, som kan spridas med en vanlig gödningsspridare och kan därför spridas stort sett hela året, när man kan köra på marken. Det ger samtidigt möjlighet att hålla reaktionstalet stabilt vid jämn tilldelning, framför vart 4-5 år. Utmaningen är: Ta några jordprover, tilldela den nödvändiga mängden kalk och få en bättre jordstruktur och ökat utbyte.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: