Search
Close this search box.

.

.

Dåliga skördar, en hård nöt att knäcka

Lantbruket är hårt drabbat av en ojämförlig torka. När DLG-koncernen jämför länderna man verkar i, har man drabbats hårt på många håll, men skillnaderna är ändå stora. Tyskland, Danmark och Sverige, som är DLG-koncernens tre stora marknadsområden, har alla drabbats hårt – som en följd av ett vått vinterhalvår och en torr vår och sommar. Men Sverige fick svartepetter, även om Danmark också drabbats mycket hårt.

Tyskland kalkylerar med en minskning på cirka 4,5-5 miljoner ton spannmål till 41 miljoner ton jämfört med sin normala skörd på 47,9 miljoner ton. I Danmark bedömer man att skörden hamnar på cirka 6,1 miljoner ton spannmål enligt Landbrugsavisens prognos. Det ska jämföras med normala 8-10 miljoner ton. I Sverige talar man om en minskning på minst 35-40 procent av spannmålsvolymen på totalen.

Torkan har givetvis lett till stor oro och det har av denna anledning hållits många krismöten runt om i landet. Man har diskuterat frågorna som kommit upp djupgående och försökt och i vissa fall hittat lösningar på de akuta problem som uppstått.

Svenska Foder har givetvis följt diskussionerna och deltagit i många möten under senvåren och sommaren för att se om det är något man kan påverka eller göra för den pressade situationen. Carsten Klausen, VD för Svenska Foder:
– Det är viktigt att man möts och talar om sakerna. Man inser att man inte är ensam, att branschen i stort är drabbad av samma situation, och att man då därför också kan hitta lösningar på problemen tillsammans. Det finns en sådan kreativ kraft i att samlas.

– Och lantbrukare är ett kreativt släkte, det vet vi sedan länge, fortsätter Carsten Klausen. Man har alltid hittat nya och alternativa sätt att hantera verksamheten – det blir inte minst tydligt i år under de tvingande omständigheter som vi upplevt under sommaren.

Det som står klart för Sverige är att vi har en bristsituation på spannmål. Men dagens arealer skulle vi enligt ett femårsnitt ha en skörd på cirka 5,9 miljoner ton i år. Vi hamnar på säkert 35 procent lägre skörd i år eller cirka 3,8 miljoner ton. Det här leder till situationer som måste hanteras på ett delikat sätt.

– Som ett bolag som handlar med spannmål sitter vi i en sits där vi har sålt den vara vi köpt, en vara vars volym och kvalitet är kontrakterad med lantbrukare runt om i landet. Vi har åtagit oss att leverera denna mängd spannmål till de köpare vi har gjort upp med. Och när vi nu ser enskilda lantbrukare som kanske hamnar på neremot 50 % av beräknad skörd, så har vi givetvis ett gemensamt problem.

– Det avtal man tecknat är det som gäller, av princip. Men i år är det stora lokala skillnader, så om det blir problem för vi en dialog med de enskilda kunderna. Kanske kan man hitta en lösning genom att leverera mer av en annan gröda.

Viktigt är att vi alla är i denna situation och att vi måste ta konsekvenserna av det.
– Svenska Foder har nu en resa att göra genom att internt se över sin organisation och se var vi kan förändra och jobba annorlunda för att förbli kostnadseffektiva och på så sätt vara en attraktiv partner och gynna konkurrenssituationen i Sverige, även i framtiden, avslutar Carsten Klausen.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: