Search
Close this search box.

.

.

DLG fortsätter att växa: Levererar bästa halvårsresultatet någonsin

Med en ökning för både omsättning och resultat, levererar DLG sitt bästa halvårsresultat någonsin med en EBITDA på EUR 119 miljoner som korresponderar med en ökning på 14% jämfört med de första sex månaderna 2020. CEO Kristian Hundebøll beskriver halvårsresultatet som “väldigt tillfredställande”.

Den första halvan av 2021 då DLG-koncernen hade en nettoomsättning på EUR 3.5 miljarder, vilket är ren ökning med nära EUR 123 miljoner, jämfört med den första halvan av 2020. EBITDA var EUR 119 miljoner jämfört med EUR 104 miljoner samma period förra året. Resultat före skatt landade på EUR 40 miljoner mot EUR miljoner under 2020.

-Vi kommer ur den första halvan av året med en ökning av vår intjäning som har drivits av den framgång vi har haft inom vår Agribusiness I Danmark och Tyskland, liksom i vår stora tyska energi- och DIY-butikskedja, Team SE. Dessutom har det fina tempot från föregående år inom vår globala Premix & Nutrition-verksamhet, samt våra medarbetare runt om i alla länder inom koncernen levererat en fantastisk prestation. Allt som allt är det ett väldigt tillfredsställande resultat som vi har skapat under ett något utmananade första halva av 2021, säger Kristian Hundebøll, och refererar till Covid-19-pandemin, stora prisväxlingar inom spannmåls- och råvarumarknaderna och leveransosäkerhet, särskilt inom byggnadsmaterial.

-Vi är ett gott stycke in i det sista året av vår strategiperiod, och kan nu se resultaten av den strategiska riktningen vi tog beslut om 2017. Våra tre affärsverksamheter, inom livsmedels-, energi- och byggvarusektorn har överlag get ett mycket tillfredställande resultat, säger Kristian Hundebøll.

Agribusiness

-DLG-koncernens Agribusiness hade en ökning av sin intjäning med 23% jämfört med samma period föregående år.

-Vi ser en positiv trend och har fått en bra start på året med våra aktiviteter inom Agribusiness. Dessutom ser vi framsteg såväl i Danmark som Tyskland, som framförallt drivs av en fin vår inom växtförädlingen och försäljningen av våra färdigfoder. I Danmark har vi också börjat se en positiv effekt av den nya strategiska riktning som vi satte för den danska verksamheten förra året, där vi skärpte vårt fokus på kundbehov och gjorde ett stort antal organisatoriska förändringar, som ska ge våra kunder en bättre upplevelse när de gör affärer med DLG, säger Kristian Hundebøll.

Under första halvåret levererade Danæg ett bra resultat jämfört med föregående år, vilket påverkades av bristen på försäljning till livsmedelssektorn. Den stora strategiska investeringen i Finland har gett bra avkastning och har gett Danæg en position som Nordens största äggkoncern.

Premix & Nutrition (Vilofoss)

Koncernens vitamin- och mineralverksamhet har också fått en positiv utveckling de första sex månaderna av året, där intjäningen ökade med 19 % jämfört med den första halvan av förra året.

-Vi ser generellt en god utveckling för flera av våra kärnmarknader, och i Danmark och Frankrike speciellt. Samtidigt upplever vi en stark försäljning av produktportföljen som vi kallar Leading Products, vilka är specialprodukter som främjar livsmedelssäkerhet och hygien. Vi ser en stor efterfrågan från exportmarknader som USA, Canada och Australien, där stor emfas har lagts på den höga kvaliteten på produkterna, säger Kristian Hundebøll.

Efter flera år av framgångsrikt samarbete I Ryssland, gick DLG och Alltech i februari in i en joint venture på den finska marknaden med ett förvärv av en mineralfabrik I Finland och försäljning till den finska marknaden. Ett samarbete som har haft en mycket tillfredställande start. I höst tas det första spadtaget för det som kommer att bli en av Europas mest avancerade fabriker inom husdjursnäringen i

Brædstrup, Danmark, där vitamin- och mineralprodukter kommer att produceras för den danska hemmamarknaden.

Energi & Retail

Det första halvåret visade Energi & Retail-verksamheten en ökning av intjäningen med 6 % jämfört med samma period föregående år. Det tyska bolaget Team SE fortsätter sin intjäningstillväxt på hög nivå.

-Vi drar nytta av den boom vi just nu ser inom byggandet i Tyskland, där det förväntas att ytterligare investeras en större tresiffrig miljard i Euro under de kommande åren. Vi har en stark struktur inom vår byggverksamhet, där efterfrågan ständigt ökar och där vi differentierar oss på marknaden med fokus på rådgivning och färdiga koncept I västra Tyskland. I vår tyska energiverksamhet har vi haft lägre bränsleförsäljning på våra bensinstationer på grund av Covid-19-restriktionerna I Tyskland. Å andra sidan har vi haft förbättrade vinstmarginaler och har också haft en stor ökning av försäljningen av el och naturgas, säger Kristan Hundebøll.

Den danska energiverksamheten, som drivs tillsammans med DCC, och butikskedjan Land & Fritid har också levererat ett mycket bra resultat.

Hållbarhet

Med koncernens plan för hållbara lösningar, som presenterades i februari, har DLG lag ten tydlig gräns för att framtidens verksamhet måste ha ett entydigt hållbart fotavtryck som gynnar både kunder, ägare och omvärlden.

-Vi är av den åsikten att det behövs konkreta åtgärder när vi pratar om hållbarhet. Därför har vi på relativt kort tid lanserat en rad projekt som alla har både en hållbar och kommersiell profil. Tillexempel har vi fått en bra start I produktionen av gräsprotein på vårt gröna bioraffinaderi i Västjylland. I Tyskland har vi öppnat en vätgastankningsstation och vi är också en medinvesterare i etableringen av en högteknologisk anläggning för produktion av ärtprotein för humankonsumtion. Dessutom är vi partner i ett projekt där målet är att skapa en specifik produkt som kan minska metanutsläpp från kor, säger Kristian Hundebøll.

Förväntningar för hela året

På flera platser är skörden redan väl igång, och det är som vanligt den viktigaste perioden på året för DLG-koncernen. Även om det är för tidigt att förutspå resultatet för skörden, ser det ut att bli en rimlig skörd i norra Europa.

-I relation till skörden finns utsikter till en bra skörd med avkastning som ligger runt genomsnittet för de senaste åren. Baserat på detta är det vårt mål att vi åtminstone måste uppnå ett rörelseresultat (exklusive avskrivningar), som är i nivå med förra året, då vi levererade koncernens bästa årsresultat hittills, säger Kristian Hundebøll.

 

Nyckeltal för DLG-koncernen per den 30/6 2021  20212020
Nettoomsättning, EUR miljarder 3.53.4
Rörelseresultat exkl. avskrivningar (EBITDA), EUR miljoner 119104
Resultat efter finansiella poster (EBT), EUR miljoner 4024
Koncernresultat (EAT), EUR miljoner 2914
Eget kapital, EUR miljoner 899823

 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: