Search
Close this search box.

.

.

DLG investerar i bioraffinaderi för klimatvänligt lokalt producerat protein

DLG har tillsammans med en rad andra lantbruksverksamheter fått ett åtagande att etablera en produktion av koncentrerat protein av gräs och lusern till ekologiskt foder och vitt protein för livsmedel. Man har fått ett bidrag på 14 miljoner danska kronor från en organisation, GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram), som ligger under miljö- och livsmedelsministeriet. Denna organisation stöder hållbara projekt som hjälper till att lösa klimat- och miljöutmaningar.

Målet är att etablera en prototyp-anläggning för grön bioraffinering. Vice koncerdirektör i DLG, Vagn Hundebøll, säger:
– Vi är mycket stolta och glada över uppdraget från GUDP. Projektet kommer att pådriva och stötta utvecklingen av proteinproduktionen i Danmark – lokalt producerat och nära förbrukarna. Det bidrar samtidigt till att reducera klimatavtrycket och miljöbelastningen från lantbruksproduktionen.

En ytterligare utveckling av proteinproduktionen skall ses i sammanhang med en överordnad klimat- och miljöpolitik som vill prioritera och premiera de positiva bidragen. Ju mer protein vi kan producera på hemmaplan i framtiden, desto mindre beroende blir vi av att importera proteingrödor från andra länder till det danska lantbruket.

”Från grönt protein till kyldisken” är det hittills största projektet GUDP har stöttat för att främja grön bioraffinering och proteinproduktion. Projektet kommer att omfatta odling av klövergräs och lusern på cirka 2000 hektar, en central förberedningsenhet som kan producera koncentrerat protein, ensilage, grässaft och en restprodukt som kan användas till biogasproduktion. Målet är att producera allt som allt 4 000 ton protein och 25 000 ton torrsubstans.

Lokalt ekoprotein i storskalig produktion

Det satsas i första omgång på att anskaffa ekologiska grödor som kan bidra till ytterligare utveckla den ekologiska produktionen baserat på lokalt producerat protein.

– Grödor som klöver och lusern kräver inte kvävegödsling. Det är därför upplagt att använda miljökänsliga områden till att odla råvarorna, även i de områden där man hämtar dricksvatten, säger Vagn Hundebøll.

– Vi börjar nu i projektteamet att projektera anläggningen, hitta råvaruleverantörer och förhandla med myndigheterna om att få stöd i de områden där proteingrödorna ska odlas. Vi skall också se över hur vi gör projektet ekonomiskt hållbart inom det nuvarande regelverkets ramar, så att vi inom danskt lantbruk under loppet av några år kan producera lokalt protein i långt större skala än idag.

Vagn Hundebøll
Vice koncerdirektör i DLG

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: