Search
Close this search box.

.

.

DLG levererar ett stabilt resultat

DLG redovisar en omsättning på nära 68 miljarder SEK, vilket är på nivå med förra året, och man levererade ett driftsresultat (EBITDA) på över 2,1 miljarder SEK. Resultat innan skatt blev 780 miljoner SEK och efter skatt 558 miljoner SEK.

Koncernchef i DLG Kristian Hundebøll säger:
– På samtliga huvudmarknader blev vi drabbade av en varm och långdragen torrperiod, som gav en historiskt liten skörd. Det har haft en negativ påverkan på vårt driftsresultat på 17 % inom vår Agribusiness-verksamhet jämfört med 2017.

– Det är därför positivt att vårt resultat inte blev så negativt påverkat som det såg ut att bli under och direkt efter skörden, fortsätter han. Det betyder att DLG-koncernen står stadigt på sina tre strategiska ben. Vitaminer & Mineraler har levererat sitt hittills bästa resultat med en samlad intjäningsökning på 19 % jämfört med föregående år.

Den tyska marknaden bidrar i hög grad

DLGs tyska dotterbolag bidrog också under 2018 med ett mycket tillfredställande resultat. Omsättningen blev 43 miljarder SEK, vilket är 2,1 miljarder högre än 2017. Driftsresultatet landade på 1120 miljoner SEK vilket är på nivå med DLGs hittills bästa resultat 2017.

Stram kostnadskontroll

Även om årets resultat inte fullt ut motsvarar de förväntningar och mål man ställt upp, finns det många goda tecken i årsredovisningen. Att DLG-koncernen presterade det hittills bästa halvårsresultatet understryker detta.

– Tillsammans med en återhållsamhet när det gäller investeringar och en stram kostnadskontroll, särskilt under det andra halvåret, konsoliderades koncernen ytterligare under 2018. I detta ljus ser vi därför vårt resultat under 2018 som mycket tillfredställande, säger Kristian Hundebøll.

Tufft år för många lantbrukare

Det är glädjande att vi på DLG har kommit igenom detta svåra år på ett bra sätt, men för många bönder har det varit ett extremt svårt år på grund av svåra produktionsförhållanden.

– Som ett lantbrukarägt bolag är vår viktigaste uppgift att skapa värde för våra kunder genom att också i framtiden kunna optimera deras produktionsekonomi genom konkurrenskraftiga priser, kvalitet och rådgivning, säger Kristian Hundebøll.

Förväntningar på 2019

– Vi kommer fortsatt att se en viss negativ effekt av skörden 2018 under det första halvåret 2019, särskilt på den tyska marknaden. Men med en kombination av löpande kostnadskontroll och fortsatta resultatframgångar inom våra många verksamhetsområden i hela koncernen förväntar vi oss en resultatnivå under 2019 på samma nivå som rekordåret 2017, säger Kristian Hundebøll.


DLGs driftsresultat (EBITDA) för räkenskapsåret 2018 blev 2,1 miljarder SEK. Resultatframgång inom verksamhets-områdena Vitaminer & Mineraler och Energi & Service.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: