Search
Close this search box.

.

.

DLG passerar en miljard DKK i halvårsresultat

Med en stor tillväxt har DLG-koncernen levererat sitt hittills bästa halvårsresultat. Driftsresultatet (EBITDA) hamnade på 1,1 miljarder DKK, vilket är en tillväxt på 20% jämfört med första halvåret 2021. Koncernchef Kristian Hundebøll anser att halvårsresultatet är mycket tillfredsställande.

Resultatet för första halvåret visar att DLG-koncernen under årets första sex månader av 2022 realiserat en omsättning på 37 miljarder kronor, vilket är en ökning på 11 miljarder kr jämfört med samma period 2021. Driftsresultatet (EBITDA) blev på 1,1 miljarder DKK mot 900 miljoner DKK första halvåret föregående år, medan resultat innan skatt landade på 367 miljoner DKK mot 298 miljoner DKK.

-Resultatet för första halvåret är mycket tillfredställande. Jag är glad att kunna konstatera att vi fortsätter kursen med en riktigt fin tillväxt på såväl översta som nedersta raden. Den stora omsättningsökningen beror dels på de prisökningar vi sett på spannmål, råvaror och energi, men vi har även haft en stor försäljningsökning inom våra energiprodukter i Tyskland. Resultatmässigt har det varit ett mycket bra halvår, framför allt inom energi- och växtförädlingsområdena. Resultattillväxten speglar vår solida marknadsposition, där de tre affärsområdena alla levererar tvåsiffrig resultattillväxt, säger Kristian Hundebøll.

Rysslands invasion av Ukraina har präglat den första halvan av året och har bland annat satt sina spår på spannmåls-, råvaru- och energipriserna, liksom att det har utmanat försörjningen av vissa råvaror till foderproduktion. I det presenterade resultatet har man gjort en nedskrivning på nära nog 80 miljoner DKK på koncernens ägarandel i den ryska vitaminfabriken AV Nutrismart.

-Då Ryssland invaderade Ukraina beslutade vi att stoppa alla kommersiella aktiviteter i Ryssland, bl.a. ville vi inte längre vara medägare av AV Nutrismart. Det har naturligtvis inneburit att vi fått avyttra affärer inom flera områden och göra en nedskrivning, men vi står fast vid att det är rätt beslut att inte längre vara aktiv på den ryska marknaden, säger Kristian Hundebøll.

Ett starkt halvår inom Food

Verksamhetsområdet Food, som rymmer de två tidigare verksamhetsområdena Agribusiness och Premix&Nutrition, kommer ut ur det första halvåret med en omsättningsökning på 6 miljarder DDK.

Inom Agribusiness är det aktiviteterna i Danmark, Sverige, Baltikum och Polen som driver resultattillväxten, medan den tyska Agribusiness-verksamheten håller budget. Växtförädlingsområdet har fått en bra start 2022 med betydande resultattillväxt och står för de största framstegen i hela området. Inom djurfoder har försäljningen av grisfoder i både Danmark och Tyskland präglats av lägre aktivitet bland grisproducenter på grund av låga priser på griskött.

Vi är utmanade på försäljningen av grisfoder som följd av de svåra marknadsförhållandena för grisproducenterna. Vi förväntar oss att den tendensen förstärks under nästa halvår, och då grisfoder är ett stort verksamhetsområde för oss, kräver det att vi anpassar oss efter de nya marknadsförutsättningarna, säger Kristian Hundebøll.

Vilofoss-koncernen kom ur det första halvåret med ett rekordresultat som följd av starka verksamhetsförbättring och skördar nu resultaten av de senaste årens tillväxtstrategi. Genom att fokusera på att förbättra resultaten på de enskilda gårdarna har Vilofoss fortsatt försäljningstillväxten inom produktportföljen ‘Leading Products’, samtidigt som vi ser försäljningsframgångar i USA, Östeuropa och Mellanöstern. Trots en aldrig tidigare skådad osäkerhet i leveranskedjan och effekten av den ryska invasionen av Ukraina, bidrog alla delar av Vilofoss-koncernen positivt till resultatet.

Framgång inom både energi och byggmaterial

Verksamhetsområdet Energy och Housing realiserade en omsättningsframgång på 5 miljarder DKK första halvåret, jämfört med första halvåret 2021.

Ökad aktivitet i det tyska samhället i kölvattnet av föregående års Corona-nedstängningar, ökade efterfrågan på energiprodukter, och det har resulterat i en markant försäljningsframgång på 22% i Team Energi.

-På energiområdet har vi haft bra fart på försäljningen, där kunderna har belönat oss för vår höga nivå av leveranssäkerhet, och vi kommer med ett resultat som vi är riktigt nöjda med, säger Kristian Hundebøll.

Försäljningen av byggmaterial inom verksamhetsområdet Housing har stigit med 7% till särskilt nybyggnationer och renoveringar av privata bostäder, vilket har resulterat i en intjäningstillväxt på 15% det första halvåret. Det har burits fram av starka färdigkoncept och fokus på rådgivning av kunder, säger Kristian Hundebøll.

-Marknaden för byggmaterial har varit påverkad av globala utmaningar när det gäller varuleveranser, men vi har ändå förmått att öka försäljningen samt upprätthålla vår höga servicenivå och leveranssäkerhet gentemot kunderna, säger Kristian Hundebøll.

Förväntning inför helårsresultatet

På flera håll är skörden i bra gång och även om det är allt för tidigt att spå om det slutgiltiga resultatet, förväntar man att det hamnar över det senaste årets nivå när det gäller såväl mängd som kvalitet.

-Vi har kommit bra igång med vår nya strategi, Creating the Future, som vi lanserade i maj, där vi bl.a. avsatte 2 miljarder kronor till investeringar i hållbara lösningar. Under de kommande månaderna kommer vi att berätta mer om några av de spännande projekt som vi arbetar på, som kan vara med till att förbättra lantbrukets klimatresultat, säger Kristian Hundebøll och fortsätter:

Vi förväntar att de positiva tendenserna vi sett under det första halvåret i någon grad kommer att fortsätta under andra halvåret. Den geopolitiska situationen och världsekonomin kan spela in på hur marknaderna utvecklar sig, men under de nuvarande förutsättningarna är förväntningen att vi levererar ett årsresultat som hamnar över föregående års rekordresultat, säger Kristian Hundebøll.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: