Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

DLGs klimatmål får en viktig kvalitetsstämpel

FN-samarbetet Science Based Targets initiative har godkänt DLG-koncernens mål för minskade utsläpp för 2030. Denna bekräftelse visar att målen är i linje med den senaste klimatvetenskapen och Parisavtalet, och koncernen har härmed lagt fram en ambitiös plan för vägen mot en grönare framtid.

DLG-koncernen är ett av Europas ledande jordbruks-, energi- och byggnadsmaterialföretag, även när det gäller att sätta upp ambitiösa mål för att minska utsläpp. Koncernen har fått sina mål för att reducera sina utsläpp godkända av Science Based Targets initiative (SBTi).

SBTi är ett samarbete mellan FN:s Global Compact, Carbon Disclosure Project, Världsnaturfonden (WWF) och World Resources Institute, som hjälper företag att sätta upp konkreta och vetenskapligt baserade mål för att minska utsläppen av växthusgaser. Det här betyder att SBTi bedömer att DLG-koncernens mål för 2030 är i linje med vad som krävs i scope 1* och 2* för att hålla den globala temperaturökningen till maximalt 1,5 °C, vilket är det mest ambitiösa målet i Parisavtalet. DLG-koncernen är det första stora europeiska företaget i branschen som fått det godkännandet.

”Vi är stolta över att våra mål att reducera utsläppen på kort sikt har validerats av SBTi. Det vittnar om att vi är en del av den rörelse som visar vägen för hållbarhet i vår bransch, och att vi har med våra klimatåtgärder både vad gäller vårt eget avtryck och hela vår värdekedja”, säger Group CEO Kristian Hundebøll och fortsätter:

”Ur ett danskt perspektiv innebär det att nu har hela värdekedjan från jord till bord i form av de tre största kooperativen, Arla, Danish Crown och DLG, satt upp klimatmål som är erkända som både realistiska, ambitiösa och vetenskapligt baserade. Det sänder en stark signal att den danska lantbruks- och livsmedelsindustrin omsätter ord i handling.”

Vägen mot 2030

Med hjälp av externa experter har DLG kartlagt växthusgasutsläppen i scope 1, 2 och 3. DLG är indirekt ansvariga för utsläpp i hela värdekedjan – scope 3 – som står för 98,8 procent av koncernens totala utsläpp. Därför kan DLG göra störst skillnad i kampen mot klimatförändringarna genom att tillhandahålla mer hållbara lösningar som gör skillnad för scope 3-utsläppen.

”En stor del av de utsläpp vi indirekt står för sker på åkern i samband med odling av grödor eller i stallen när djuren omvandlar fodret. Därför är det av stor vikt för både oss och våra kunder om vi till exempel kan leverera grönare gödningsmedel tillverkat med el från vindkraftverk eller utveckla en tillsats till kornas foder som minskar metanutsläppen. Därför är det dessa spår vi arbetar intensivt med, och med vår nya strategi har vi avsatt 2 miljarder danska kronor för investeringar i grönare lösningar”, säger Kristian Hundebøll.

Scope 1 och 2, som främst avser utsläpp från DLG:s egen produktion och logistik, arbetar koncernen med omställning till grön el, produktion av grön energi på egna orter, energioptimering och elektrifiering av produktionen samt ökad användning av högenergialternativ till gas och olja inklusive vätgas.

När det gäller scope 3-utsläpp arbetar DLG-koncernen med följande initiativ:

  • Grönare gödningsmedel: DLG kommer att leverera konstgödsel som levereras med förnybar energi
  • Växtförädling: Genom växtförädling utvecklas grödor och foder med lägre klimatpåverkan
  • Nya proteinkällor: Uppskalning av gräsprotein och proteinkällor från insekter som kan minska foderblandningarnas klimatpåverkan
  • Tillsatser: Tillsatser till nötkreaturfoder som minskar metanutsläppen från korna
  • Laddare till elbilar: Omvandling av energimarknaden genom att bygga upp ett nätverk laddare för elbilar
  • Grön energi för tunga transporter: Utveckling av vätgasstationer, erbjuda E-bränslenFakta: DLG-koncernens klimatmål
  • Vi åtar oss att minska koncernens scope 1- och 2-utsläpp med 50 procent till 2030 jämfört med 2019. Vi har satt upp ett delmål för 2025, där vi ska ha minskat utsläppen i scope 1 och 2 med 30 procent jämfört med 2019.
  • Vi åtar oss att minska koncernens scope 3-utsläpp med 27,5 procent till 2030 jämfört med 2019.

Scope 1 är direkta utsläpp från källor som ägs eller kontrolleras av DLG. Scope 2 är indirekta utsläpp från källor, som el och fjärrvärme, som vi köper och förbrukar. Scope 3 är andra indirekta utsläpp relaterade till hela värdekedjan

Fakta: Science Based Targets Initiative

Science Based Targets initiative förser företag och finansiella institutioner med en tydligt definierad väg för att minska utsläppen av växthusgaser, bidra till att förhindra de värsta konsekvenserna av klimatförändringar och framtidssäkra företagstillväxt. Målen anses vara “vetenskapsbaserade” om de överensstämmer med vad den senaste klimatvetenskapen säger sig behöva för att uppfylla Parisavtalets mål: att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C över förindustriella nivåer.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: