Search
Close this search box.

.

.

Förmågan att finna en nål i en höstack

Ole Andersen, huvudansvarig för marknadsföringen av Sejets förädling.

Svenska Foders samarbete med Sejet, förädlingsföretaget som ägs av DLG, har utvecklats under åren och idag drar vi stor nytta av deras förädlingskunskaper, samt den sortutveckling som de sysslar med. Här tecknar vi ett porträtt av förädlingsföretaget Sejet.

Sejet har en lång historia. Den tar sin början 1947. Företagets huvudsakliga marknad var i början den danska och precis som nu tar man fram sortmaterial för öltillverkning, bröd och djurfoder. Idag är företaget en ultramodern verksamhet som kombinerar fältarbete med de senaste biotekniska metoderna.

– Vi vill hela tiden vara innovativa och samarbetar därför kring forskning tillsammans med de ledande danska och europeiska universiteten. För att möta efterfrågan hos lantbrukarna, skapar vi variationer på sortmaterial och utvecklar och korsar vi sorter varje år för att åstadkomma ett ständig förbättrat underlag för goda skördar, berättar Ole Andersen, huvudansvarig för marknadsföringen av Sejets förädling.

– För att vi ska börja producera en ny sort måste den överglänsa vad som redan finns på marknaden.

Varje ny sort måste noga analyseras och testas och prövas i nationella officiella försök. Vi vet att lantbrukarna bara väljer de sorter som ger hög skörd, håller god kvalitet och är friska.

Allt börjar i växthusen

Korsningar av de bästa sorterna görs här och skapar därmed en maximal mångfald.
– Tidigare innebar växtförädlingen en väldigt långsam process där det tog många år att skapa en ny ren sort, berättar Ole. Idag görs alla korsningar genom en process av cellodlingar i laboratorium och växthus som genererar rena sortblandningar på ett års tid. Denna process gör att vi kan snabbt släppa nya sorter med förbättrade egenskaper till marknaden och lantbrukarna.

Molekylära metoder som görs i vårt laboratorium ser idag till att Sejet kan identifiera alla egenskaper innan de hamnar i fält. Särskilda DNA-markörer används för att identifiera resistens mot sjukdomar och skadedjur, liksom vilken kvalitet i sorten som svarar upp mot behovet att producera bröd eller öl.

– DNA som extraheras från ett enda blad som plockas från varje ny sort gör det möjligt för oss att studera genenetiken utan att störa plantans utveckling, berättar Ole. Denna teknologi har ingenting att göra med genetiskt modifierade plantor. Det är helt enkelt en metod för att studera egenskaper hos en ny potentiell sort.

Fältförsök är viktigt

Trots den snabba utvecklingen av ny teknik för att identifiera nya egenskaper i laboratorium, består ändå det huvudsakliga arbetet som görs på Sejet att välja en ny sort som faktiskt fungerar ute i fält.

– Varje år odlar vi tusentals fältförsök både här på Sejet och på diverse andra platser runt om i Danmark och Europa, berättar Ole. Dessa försök används för att testa skörd, sjukdomsresistens och andra viktiga agronomiska egenskaper som strålängd, relativ tidighet och tålighet i olika miljöer.

Parallellt med testning och urval av de bästa sorterna uppförökar vi de nya sorterna för att producera utsäde för ytterligare uppförökning inom koncernens alla bolag. Efter denna initiala uppförökning behöver en sort två ytterligare år av uppförökning innan tillräckligt med utsäde är producerat och kan säljas till och odlas av lantbrukarna.

– Att utveckla en ny och framgångsrik sort är som att hitta en nål i en höstack, skrattar Ole. Men med vår 73-åriga erfarenhet har vi kunskapen att göra det!

Fakta

 • Sejet tar fram cirka 20 000 nya linjer inom korn och vete.
 • Man gör cirka 100 000 fältförsök – små och stora – varje år.
 • Varje år görs ett mycket strikt urval av nya sorter, endast en tiondel går vidare till nästa år.
 • Cirka 10 sorter per gröda testas officiellt i Danmark och i andra europeiska länder.
 • I slutänden är det bara en eller två sorter per art som lyckas på marknaden varje år.

En lång historia kort

 • Bildat 1947
 • Ägs av DLG-koncernen
 • Finns vid Horsens fjord nära byn Sejet i Danmark
 • Ungefär 35 heltidsanställda medarbetare och ett tiotal säsongsarbetare
 • Förädling av spannmål och böner
 • Ledande sorter i Danmark och på andra europeiska marknader
 • Internationella samarbeten med ett stort antal utsädesförädlingsföretag

Sejets sortmaterial i Svenska Foder

Vårkorn

 • Flair – malt/foder
 • Prospect – malt NYHET 2021
 • Annika – foder NYHET 2021

Höstkorn

 • Frigg

Höstvete

 • Stinger – foder NY 2019
 • Bright – kvarn NYHET 2021

Förädlingsprogram

 • Höstvete till foder och bröd
 • Vårvete till foder och bröd
 • Vårkorn till foder och malt
 • Höstkorn till foder och malt
 • Rågvete till foder
 • Böner till foder och livsmedel

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: