Search
Close this search box.

.

.

Förvandla vind till grön gödsel?

Fyra stora lantbrukarägda kooperationer – DLG, Danish Agro, Arla och Danish Crown – har beslutat sig för att samarbeta och har bildat ett nytt bolag. Detta bolag undersöker nu möjligheterna för att etablera en dansk produktion av kommersiell gödning som är tillverkad på grön ammoniak och därför mer hållbar än den konventionella gödningen som produceras med fossila bränslen. 

Danskt lantbruk är under förändring, historisk förändring. Det finns en bred överenskommelse om att branschen måste bli klimatneutral till 2050. För att nå detta mål måste man hitta nya metoder och produkter som kan sänka utsläppen av växthusgaser hos den enskilde lantbrukaren.

Nu har fyra stora kooperationer – DLG, Danish Agro, Arla och Danish Crown – börjat samarbeta om att uppnå precis detta mål. Med en tvåsiffrig miljoninvestering har bolagen bildat företaget Green Fertilizer Denmark med uppdraget att undersöka huruvida en produktion av mer hållbar gödning kan etableras på dansk mark.

Idag är gödsel en förutsättning för att möta den globala efterfrågan på mat, och det är därför utbrett inom odling för både människor och djur. Detta görs för att säkerställa optimala tillväxtförhållanden för odlingen och därmed bästa möjliga avkastning i förhållande till området.

Användningen av kommersiella gödningsmedel står dock för en betydande del av co2-utsläppen från växtproduktionen, eftersom den på många ställen produceras av energi från naturgas. Med gödsel baserad på grön ammoniak från vindkraftverk kan utsläppen från handelsgödsel i Danmark minskas med cirka 750 000 ton co2*. Det motsvarar utsläppet från ca 250 000 dieselbilar**

Vindkraft den viktigaste ingrediensen 2021 tillkännagav Copenhagen Infrastructure Partners

-Det är hela kedjan från gård till bord som måste samarbeta i detta projekt. Med ett nybildat bolag skickar vi en tydlig signal att dessa kooperationer verkligen vill agera för att uppnå klimatmålen fram till 2050. En mer hållbar gödningslösning är ett viktigt steg på vår väg mot ett gemensamt mål och vi bedömer att potentialen är enorm, säger Bent Nissen, Executive Vice President i DLG och ordförande i styrelsen för Green Fertilizer Denmark.

Energy Transition Fund en ambition att bygga Europas största Power-to-X-anläggning, HØST PtX Esbjerg, som kommer att producera grön ammoniak baserad på vindkraft från Nordsjön. Ammoniaken kommer att bli en central faktor i en eventuell etablering av en produktion av mer hållbar gödsel på dansk mark.

Förutom gödsel till lantbruket kan ammoniaken också användas som bränsle för båtfrakt, och överskottsvärmen från produktionen kan också användas för att värma hushållen.

– Vi är glada att fyra så starka aktörer, ägda av danska bönder, nu tar det första gemensamma steget mot en mer hållbar gödselproduktion. Danmark är ett ledande land inom vindkraft och med våra starka vindresurser kan vi också bli ett i Power-to-X, vilket är nödvändigt för att leverera på de stora klimatambitioner som både Danmark och EU har antagit, säger Karsten Plauborg, partner i Copenhagen Infrastructure Partners.

Strålkastarljus på!

Under de kommande 9-12 månaderna kommer det nybildade bolaget att genomföra en rad förstudier som ska ligga till grund för beslut om en eventuell investering i produktion av mer hållbart gödsel. Det inkluderar bl.a. studier av möjliga platser, olika miljöstudier och planering. Om förstudierna visar att det finns den nödvändiga basen för att etablera en gödselfabrik på dansk mark kan den som tidigast stå klar 2028.

– Det är ett projekt som har en lång väg att gå. Det är därför viktigt att vi startar projektet nu, så att vi utöver de inledande utredningarna även kan starta dialogen med affärspartners, investerare, eventuella leverantörer och berörda myndigheter, säger Bent Nissen.

Om gödselfabriken blir verklighet kommer den att producera mängder som kan täcka upp den danska konsumtionen – och mer därtill. Den kan därför både säkerställa en stabil tillgång på gödsel till danskt jordbruk och bli en exportprodukt och på så sätt förvandla det som idag är en import-produkt till ett exportäventyr.

*Baserat på data från Fertilizers Europe och SEGES Innovation.
**Beräkningarna baseras på dieselbilar som har en bränsle-förbrukning på 15,4 km/l, släpper ut 171,7 gram CO2 per kilometer och kör 17 000 kilometer årligen.

-Det är hela kedjan från gård till bord som måste samarbeta i detta projekt. Med ett nybildat bolag skickar vi en tydlig signal att dessa kooperationer verkligen vill agera för att uppnå klimatmålen fram till 2050.

 

 

 
Bra starka aktörer, ägda av danska bönder, tar det första steget mot en mer hållbar gödselproduktion.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: