Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Framtiden ligger i att lyssna och dela kunskap

Koncernchef Kristian Hundebøll i förgrunden och ordförande Niels Dengsø Jensen i mitten av bilden diskuterar i artikeln de två gårdsbesök som gjordes under Svenska Foders styrelsemöte i Västerlösa. Framtiden ligger i lyssnande och delande av kunskap.

Den 8 september besökte Svenska Foders styrelse Västerlösafabriken utanför Linköping, som är föremål för en investering på sammanlagt 40 miljoner framöver. Samma dag besökte man två stora mjölkproducenter alldeles nära fabriken: Anders Birgersson på Gammelstorp gård och Jakob Olai på Marås gård – båda med Vikingstad.

Det här är två stora gårdar med en produktion på över 1000 mjölkande kor. Båda är förhållandevis unga och har stora ambitioner, men framställer under mötena utmaningarna med att driva mjölkproduktion i Sverige. Efter dessa besök får Tidningen en kort stund med DLGs Koncernchef Kristian Hundebøll och Ordförande för DLG Niels Dengsö Jensen.

När ni lyssnar till drivna entreprenörer som Anders och Jakob, hur tänker ni då att Svenska Foder, och koncernen i stort, strategiskt måste arbeta?

–Det här är producenter som har behov som vi måste vara lyhörda inför, säger Kristian Hundebøll. En av våra absolut största uppgifter är självklart att lyssna till branschens behov, och hitta ekonomiskt försvarbara sätt att möta dessa behov. Men det handlar också om att kunna erbjuda lösningar och ny utveckling. Därför menar jag att en annan del av vår uppgift är att vara i framkant med att ta till vara forskning och utveckling och omsätta det i praktik som skapar värde för lantbrukarna.

–På sätt och vis är det är rörelse fram och tillbaka mellan lantbrukaren och oss som företag – både vad behovet är just nu, och hur vi kan inspirera för att utveckla och förbättra förutsättningarna till en god produktion, fortsätter Kristian Hundebøll. Niels Dengsø Jensen håller med.

Olika vägar men samma mål

–Anders Birgersson och Jakob Olai är båda extremt duktiga lantbrukare och entreprenörer som vill utvecklas och som ställer höga krav på sig själv, konstaterar han. Men de är också väldigt olika i sin approach till sin produktion och sitt företagande. De är olika typer och deras olika företag har olika behov. Jakob köper mycket färdigfoder och tror på detta som rätt strategi i sitt företagande, för att göra det enkelt för personalen att se till – som han säger – ”att korna får samma fodersammansättning varje dag”. Anders har valt en annan linje, utan fokus på färdigfoder: men de vill komma fram till samma resultat – att producera högkvalitativ mjölk och skapa lönsamhet för att kunna växa ytterligare.

–Det finns lika många strategier som det finns lantbrukare, fortsätter Niels. Vår uppgift, i Svenska Foder och i DLG-koncernen, är att kunna möta alla dessa behov på ett flexibelt och inspirerande sätt.

Utnyttja egendomens potential

Niels Dengsø Jensen är själv en mjölkproducent på gården Skalborg i Danmark, där hans verksamhet består av ca 300 mjölkkor och 300 hektar mark.

–Till exempel har jag inte samma drivkrafter som Anders och Jakob, konstaterar han. Jag tror inte nödvändigtvis att jag ska fördubbla mitt djurantal, utan vill istället utnyttja egendomens potential på ett annat sätt och hitta nischprodukter som kan ge mer betalt. Jag tror också på att jag ska ha flera ben att stå på, än bara ett.

–Det finns alltså inte bara ett sätt att göra sakerna på, det finns väldigt många – och det är detta även Svenska Foder måste förbättra sig på att möta i framtiden. För vi kommer att få se en väldigt differentierad marknad, där alla delar är viktiga på olika vis, avslutar Niels Dengsø Jensen.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: