Search
Close this search box.

.

.

Internationell utblick ger nationell styrka

Svenska Foders samarbete med DLG-ägda Sejet Växtförädling och ägandet i Scandinavia Seed är det sätt som företaget säkrar tillgången och utvecklingen på utsäde för att kunna presentera nytt och kvalitetssäkrat material först på marknaden.

-För att kunna vara den bästa affärspartnern för lantbruket, ska vi leverera kvalitet och utveckling – sorter med olika egenskaper för olika utmaningar och regioner, säger Niklas Ingvarsson, Produktchef Utsäde. Det kräver erfarenhet, fingertoppskänsla och framåtblickande – något som både Sejet och Scandinavian Seed har.

-Genom den dialog vi för med dessa båda aktörer, plockar vi fram det bästa materialet, som vi anser marknaden behöver som likaså är det marknaden frågar efter. Det är en pedelrörelse som ger frukt. Utsädesutvecklingen i form av Sejet eller Scandinavian Seed följer nära hur lantbrukarna av i dag är bättre och bättre på att odla det material som finns, och att de ställer högre och högre krav på utsädet.

-Det här sporrar dem att hitta sorter som kan matcha den hunger efter utveckling som finns såväl inom lantbrukarledet som på spannmålsmarknaden. Alla delar behövs för att för att vi ska ta ytterligare steg framåt – något vi måste för att kunna konkurrera på den internationella marknaden.

Men även den inhemska marknaden behöver rätt kvaliteter för att prestera. Det ser vi inte minst på de nyheter som vi presenterar just i år på framförallt höstvetesidan, där vi förutom våra sorter för industri och export, även har ett annat fokus: proteininnehåll och foderegenskaper.

Stinger som utvecklats av Sejet och Informer som utvecklats av Breun.

-Just Informer är en fullkomligt lysande sort som foderindustrin länge efterfrågat – en högavkastande vetesort med en god proteinhalt.

Det är kombinationen nationellt perspektiv tillsammans med kunskapsutbyte och synergier med ett av Europas största lantbruksföretag, DLG, som gör Svenska Foder till ett flexibelt och framåtblickande företag i framkant av utvecklingen. Vi utnyttjar internationella erfarenheter för att spetsa våra produkter och tjänster.

-Det tjänar vi alla på, avslutar Niklas Ingvarsson.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: