Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Svenska Foder på banan igen

Svenska Foder har, efter några tuffa år, hittat tillbaka till gammal fin form. I år redovisar man ett driftsresultat på drygt 94 miljoner SEK, en nära på fördubbling från föregående år. Det har skett via en grundlig genomgång av de olika processerna i företaget, för att varje aktion på marknaden föregås av en smart, enkel och effektiv hantering.

DLG-koncernen totalt redovisar en omsättning för 2019 på 72 miljarder SEK och ett driftsresultat på knappt 2,5 miljarder SEK. Svenska Foders omsättning passerade strax över 4 miljarder SEK, som är i paritet med fjolårets omsättning. Dock fördubblar man nästan driftsresultatet vilket landar på 94 miljoner SEK. VD Carsten Klausen menar att man nu återhämtat sig efter några svåra år, genom att ta fram ett nytt arbetssätt som kommer att ge resultat för både kunder och bolag framöver.

Spannmål – störst förändring och störst framgång

Bolaget har sett över alla delar inom koncernen – för att hitta bättre samverkan mellan sina fem verksamhetsområden: Foder, Spannmål, Växt, Service och Dotterbolag. Ändå är spannmålen det område där man gjort störst förändringar och förbättringar.

-Det är med förändringarna inom spannmålsområdet som är den stora orsaken till förbättringen av vårt driftsresultat, konstaterar Carsten Klausen. Genom att se över processerna när det gäller inköp, frakter, lagring, kvalitet och försäljning, har vi kunnat – trots en lägre prissättning på spannmålen – köpa in en större volym och samtidigt kunna leverera en vara som varit attraktiv för internationella köpare.

God hjälp har man haft av koncernens internationella erfarenheter och muskler.

-Relationen med koncernens spannmålsverksamhet är väl upparbetad idag och fungerar utmärkt – och tillsammans med de internationella mäklare kan vi nå de goda affärerna, konstaterar Carsten Klausen. Genom att dra nytta av dessa koncernsynergier, har vi inte bara blivit en vassare aktör, vi har också blivit mer kostnadseffektiv.

“-Det finns väldigt mycket inom lantbruket som är positivt. Varje dag möter vi engagerade, duktiga lantbrukare som vill förändring, och som ser möjligheter i förändringen. Vi sporras av detta. Det är denna positiva anda som vi ska fortsätta ta tillvara.” Carsten Klausen, VD

Närvaro och synergier skapar resultat

Även inom områdena Foder, Växt, Service och Dotterbolag har Svenska Foder sett över processerna. Det handlar om hur man samverkar mellan olika avdelningar och bolag, för gemensamt göra tillgängligt de erfarenheter och det kunnande som finns i koncernen. Genom ett nära samarbete och utbyte av idéer, har man kunnat se nya möjligheter. Det har genererat positiva resultat.

-Som organisation skruvar vi ständigt på hur vi bäst är tillgängliga för våra kunder, med processer som är enkla och förnuftiga. Dessa ansträngningar upplever vi att våra kunder uppskattar. Detta i sin tur skapar en god stämning och ett gott humör också i vår egen organisation.

Svenska Foder är välrepresenterat på marknaden via sina samarbetspartners, dotterbolag, återförsäljare och associerade bolag. Det skapar en alldeles särskild närvaro, där man når ut till kunderna i olika skepnader.

-Vi fortsätter utveckla våra synergier med våra dotterbolag, säger Carsten Klausen. De har haft fina framgångar under året, vilket är viktigt för koncernen. Även samarbetet med våra återförsäljare, som är vår förlängda arm ut i de lokala geografierna, fungerar väldigt väl. 

-Sammantaget innebär det att vår tillgänglighet på marknaden, kommer i flera olika former, något som skapar en bra dynamik för Svenska Foder-koncernen.

Förändringar inom jordbruket

Förändringsprocessen i bolaget är hela tiden närvarande, något som klimatet inom lantbruks- och maskinbranschen har påverkat.

-Vi lever i en hårt konkurrensutsatt bransch, med många duktiga aktörer och en låg intjäning. Det här är vad vi har att brottas med, jag och mina kollegor. Det är en struktur som jag tror kommer att se annorlunda ut inom några år.

-Men att det är tufft är bara en anledning till att se över verksamheten, så att man förblir en attraktiv affärspartner – däri ligger vårt primära fokus: vår egen kompetens, vår egen affär. Det är med den vi gör verklig skillnad, i gott samarbete med våra kunder.

Koncernchef Kristian Hundbøll“-Vår funktion på marknaden handlar om att kunna omsätta vår expertis och våra förmågor till resultat ute hos lantbrukaren. Det arbetar vi hårt med på koncernnivå. “
Kristian Hundebøll, Koncernchef DLG

En ljusnande framtid

Carsten Klausen gläds över att hela koncernen gör ett gott resultat.

-Det betyder väldigt mycket att det går bra för hela DLG-koncernen, säger han. Vi tar med oss de framgångarna in i vårt arbete på den svenska marknaden. Det ger en positiv boost att ha en koncern som är solid.

Koncernchef Kristian Hundebøll är mycket nöjd med de framgångar och resultat Svenska Foder har gjort under 2019.

-Framförallt ser jag att vi bättre utnyttjar de synergier som finns i koncernen, konstaterar Kristian Hundebøll. Det är glädjande, eftersom det bara är så vi i framtiden kan förbli en viktig affärspartner för lantbruket. Vår funktion på marknaden handlar om att kunna omsätta vår expertis och våra förmågor till resultat ute hos lantbrukaren. Det arbetar vi hårt med på koncernnivå.

Inspirationen kommer från kunderna

Inspirationen till att göra det bättre, ligger hos lantbruket själv, ute hos lantbrukarna, menar Carsten Klausen.

-Det finns väldigt mycket inom lantbruket som är positivt, säger han. Varje dag möter vi engagerade, duktiga lantbrukare som vill förändring, och som ser möjligheter i förändringen. Vi sporras av detta. Det är denna positiva anda som vi ska fortsätta ta tillvara.

-Svenska Foder kommer även i fortsättningen vara den kundvänliga aktören som skapar värde för det svenska lantbruket, avslutar Carsten Klausen.

 -Vi vill tacka alla våra medarbetare och kunder för ett bra 2019, nu fortsätter arbetet, avslutar han.

Vidare information:
VD Carsten Klausen:
076-852 52 89                                                      

 

DLG-koncernens årsredovisning – danska

DLG-koncernens årsredovisning – engelska

 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: