Lyckad behandling med Prosulfokarb

Prosulfokarb är en aktiva substans som har verkningsmekanism som bryter av från många andra preparat som finns att tillgå inom spannmålsodlingen. Det ger dig stor frihet i preparatvalet i uppföljande ogräsbehandling på våren. Då kan vi fokusera på dessa ogräs med bättre odlingsekonomi i sikte.

• Behandla tidigt i grödans utvecklingsstadium – gärna innan uppkomst
• Behandla på en jämn och fin ytstruktur
• God markfukt förbättrar resultatet
• Låg bomhöjd
• Hög vätskemängd – Minst 200 lit/ha
• Överväg sprutning framför tröskning – beroende på tillfälle


Kategorier i: ,