Ökad risk för hygieniska problem i lagrade partier av hö och halm

Ulf Thorpert, laboratoriechef för Optilab, ber dig att hålla ett vakande öga på dina lagrade partier av hö och halm.

Hösten och förvintern är även i år mycket fuktig och mild vilket innebär att den relativa fuktigheten i luften är hög.

Om hö och halm lagras på ett sätt så denna luft kommer i kontakt med partierna ökar risken att det torra fodret tar upp fukt med risk för mögelproblem. Vi råder alla djurägare som har dessa lagringsförhållanden att se över sina partier.

För att inte riskera djurproblem skall man vid misstanke om nedsatt hygienisk kvalitet utföra en hygienisk analys innan utfodring.

I dessa fall är det viktigt att alltid bära munskydd vid hantering av varan eftersom en del mögelarter kan ge problem i luftvägarna.

Ulf Thorpert

Ulf Thorpert
Laboratoriechef Optilab
ulf.thorpert@svenskaoptilab.se


Kategorier i: , ,