Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Bättre höstraps med balanserad näringstillförsel

Höstgödsling med YaraMila Raps lägger grunden för ett bra bestånd, säkrare övervintring och en god skörd. Dessutom ökar kväveupptaget på hösten, vilket totalt sett ger en bättre kväveeffektivitet.

Viktig etablering

Det första och kanske viktigaste steget på vägen mot en bra höstrapsskörd är etableringen. En väletablerad gröda redan på hösten är förutsättningen för en säker övervintring och en bra start på våren. Rätt växtnäringstillförsel är i sin tur en viktig del av etableringen.

Rätt balans

Rätt balanserad växtnäring är viktigt för alla grödor, men eftersom oljeväxter är relativt krävande och en stor del av tillväxten sker redan på hösten, är det särskilt viktigt att säkra att man inte missar i växtnäringstillförseln från början.

Kväve och svavel behövs i tillräcklig mängd och rätt proportioner för att få en snabb och bra etablering och tillväxt. Oljeväxter kräver mer svavel än andra grödor, och man bör se till att tillföra kväve och svavel i proportionerna 5:1.

Fosfor har många viktiga funktioner i växten. Den är till exempel helt avgörande för en bra rottillväxt, vilket i sin tur säkrar att växten kan få tag i alla andra viktiga näringsämnen. Eftersom fosfor är mycket orörligt i marken, är det viktigt att det finns fosfor tillgängligt nära det groende fröet, så att plantan direkt kan få tag i fosfor och bygga upp ett bra rotsystem. Därför är det en stor fördel att få ner gödseln i marken, t ex genom kombisådd. Särskilt viktigt är det om man har låga fosforvärden i marken eller för högt alternativt för lågt pH.

Kalium har en viktig uppgift i att reglera växtens vattenbalans. Det innebär att god kaliumtillgång gör växten mindre känslig för både torka och kyla.

Oljeväxter har också ett särskilt stort behov av mikronäringsämnet Bor. Eftersom många svenska jordar har låga borhalter, och det är svårt att via jordanalys få säkert besked om borgödsling behövs, är det säkrast att regelmässigt tillföra bor till oljeväxterna.

Skräddarsydd växtnäring

YaraMila Raps är skräddarsydd efter oljeväxternas behov, och säkrar på så sätt en balanserad gödsling. Därmed får vi både ökad odlingssäkerhet och förutsättningar för bästa möjliga skörd. Försök visar att i jämförelse med gödsling med enbart kväve och svavel ger YaraMila Raps en bättre etablering och därmed ett bättre kväveupptag på hösten, vilket gör att kvävegödslingsbehovet på våren minskar. Totalt sett blir kväveeffektiviteten alltså bättre.

Platsar också på våren

En höstgiva på 60 kg N/ha med YaraMila Raps ger 17 kg P och 35 kg K. Det motsvarar fosforgödslingsbehovet för 3,5 ton raps på en jord med fosforklass IV A. Många har högre skördenivå eller lägre markvärden än så, och då passar det utmärkt att lägga också första vårgivan av kväve som YaraMila Raps. Då säkrar man att rapsen har tillgång till alla viktiga näringsämnen också på våren, då tillväxten är snabb och all näring bör finnas på plats för att inte riskera skördesänkningar.

Våroljeväxter har liknande näringskrav som höstoljeväxter, så där passar YaraMila raps naturligtvis också mycket bra.

YaraMila Raps ökar kväveeffektiviteten! Höstraps på Borgeby fältdagar 2015. Till vänster YaraMila Raps: 60 kg N höst + 80 kg N vår. Till höger NS: 60 kg N höst + 120 kg N vår

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: