Search
Close this search box.

.

.

Beställ din analys på nätet!

Optilab har öppnat sin webshop! Beställ din grovfoderanalys, eller din hygienanalys redan idag! Ulf Thorpert, Laboratoriechef i Optilab berättar om lanseringen, som görs lagom till Borgeby Fältdagar. 

Webshop en självklarhet

Att vi idag sköter de mesta av våra beställningar och köp över nätet – det är solklart. E-handel är idag ett väletablerat sätt att köpa varor för nära nio av tio svenskar. Nästan alla internetanvändare mellan 26 och 55 år har köpt saker via internet som de fått levererade med post. Även bland de över 76 år har en majoritet handlat via internet. (Källa: Svenskarna och internet 2017. En årlig studie av svenska folkets internetvanor.) Att därför Optilab nu går in i denna värld, är en självklarhet. Ulf Thorpert, Laboratoriechef i Optilab, menar att det tillhör den naturliga utvecklingen.

– Vi vill profilera oss som ett enkelt och smidigt företag för analyser. Då måste vi självklart också kunna sälja analyser via nätet. Vi har börjat med våra grovfoderanalyser och hygienanalys på kraftfoder, spannmål, trindsäd, oljeväxter, foder och råvaror. Men vi kommer efterhand att utveckla till även andra analyser som vi redan idag utför.

Man smygstartade redan tidigt i våras med ett erbjudande på grovfoderanalyserna och man märkte ett stort intresse. Nu vill man nå ut till fler som arbetar med djur för att ge dem ett gott underlag vilka näringsämnen djuren behöver – för att det ska må bra och kunna producera och prestera på topp. Man vill även nå de som vill få en god genomlysning av hygienen på sina fodermedel.

Varför analysera grovfodret?

Grovfodret analyseras både för djurens och ekonomins skull. Med hjälp av analysen kan du göra en foderstatsberäkning för att veta hur mycket grovfodret av aktuellt parti som ska utfodras samt om det behöver kompletteras med något kraftfoder.

Analys på grovfodret gör det möjligt att optimera foderstaten så att man vet att djuren får i sig de näringsämne de behöver.

Häst, får och nöt är alla grovfoderomvandlare och mår som bäst när större delen av deras foderstat består av grovfoder. Då måste man veta hur mycket energi och protein fodret innehåller, samt hur mycket som krävs för att täcka behoven.

Därför är en noggrann foder-statsberäkning helt nödvändig. För att kunna göra en sådan krävs en välutförd analys av grovfodret. Det kan vi stå till tjänst med.

Idag kan man alltså beställa analyspaket på grovfoder för nöt, häst, får och en hygienanalys på sitt kraftfoder. Till hjälp på sidan finns instruktioner hur du ska göra för att se till att ditt prov är representativt och korrekt. Dessutom finns här till hjälp en tolkning av det analyspaket som du beställer.

– Det ska vara lätt att beställa din analys. All information finnas tillgänglig. När du köpt ditt analyspaket får du en bekräftelse och därefter kan du följa skeendet kring provet, ända tills analysen är färdig.

– Det viktiga är att du gör en analys. Det är bara då du kan göra en klok bedömning av hur ditt djur skall utfodras, för att må bra, avslutar Ulf. 

Beställ din grovfoderanalys eller hygienanalys här!

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: