Search
Close this search box.

.

.

Effektiv resistenshantering med Pixxaro – förebygger och bekämpar!

Pixxaro™ EC från Corteva™ Agriscience innehåller de aktiva substanserna Arylex™ active och fluroxipyr, som vi känner igen från bl.a. Starane™ 333 HL. Arylex är mycket effektiv vid låga doser och temperaturer och verkar systemiskt och tas upp av växtens bladmassa.

Pixxaro har en unik flexibilitet, dess prestanda påverkas inte märkbart av temperaturen så vi kan säga att den har utformats för rådande lokala, svenska, väderförhållanden med mycket varierande temperaturer under behandlingsperioden på våren. Behandlingen kan påbörjas redan från tidig vår och fram till mitten av sommaren med samma höga effektivitetsprofil. Den kan användas redan från 5 °C men fungerar optimalt vid 7 – 8 °C.

Ger unik kontroll av örtogräs

Dess sammansättning och kombination av de två aktiva substanserna ger en unik kontroll av ett brett spektrum av ekonomiskt mycket viktiga örtogräs, t.ex. snärjmåra, målla, våtarv, plister, vallmo, näva, jordrök, dån m.fl. Pixxaro är en herbicid för örtogräsbekämpning utan ALS-hämmare, och är därför en produkt som passar utmärkt in i en antiresistensstrategi – förebyggande och bekämpande.

Den unika sammansättningen av aktiva substanser i Pixxaro garanterar ett resultat där de första symptomen syns på ogräset strax efter behandling. På grund av den mycket snabba nedbrytningen i jord- och växtmaterial har Pixxaro en utmärkt profil för val av gröda i växtföljden vilket innebär att valfri gröda kan sås efter skörd av en Pixxarobehandlad gröda. Pixxaro har en mycket flexibel profil, vilket gör att den kan kombineras med de flesta herbicider, insekticider, fungicider, tillväxtreglerare och mikronäringsämnen utan att tillsatser krävs.

Ett mycket kraftfullt verktyg

Pixxaro är ett mycket kraftfullt verktyg för att förebygga och bekämpa utvecklingen av ALS- och SU-resistenta ogräs. Preparatet kan användas i korn, råg, vårvete, höstvete och rågvete. För närvarande är den dock inte godkänd i havre. Den är primärt utformad som en soloprodukt i vårvete och vårkorn men fungerar som en mycket bra komplettering i höstsäd till t.ex. Broadway™ för att förstärka effekten på örtogräs.

Pixxaro har funnits på den svenska marknaden i ett par år och dess goda verkning och effekter har setts både i praktisk användning som i försök, både officiella och Cortevas interna.

2021 så hade Corteva bl.a. ett försök i vårkorn med SU-resistent våtarv där Pixxaro testades i 3 olika doser (0,2, 0,25 och 0,3 l./ha.) tillsammans med andra strategier, bl.a. produkt innehållande ren tribenuronmetyl (Express, Trimmer, Nuance), ren diflufenikan (Diflanil, Legacy, Sempra), Primus m.fl. I detta försök där det fanns SU-resistent våtarv så hade ren tribenuronmetyl 0% effekt på våtarven. Tillsattes 0,2 l. Pixxaro så var effekten 100%. Klart var att samtliga led innehållande Pixxaro hade 100% effekt på den resistenta våtarven. Detta visar styrkan i Pixxaros unika sammansättning!

Pixxaro har sämre effekt på några ogräs, t.ex. åkerbinda, baldersbrå, spillraps m.fl., och då dessa är förekommande så rekommenderas en blandning med adekvat produkt som Svenska Foders säljare kan rekommendera.

Sammanfattning fördelar med Pixxaro™ EC

  • Bekämpar ett stort antal örtogräs med mycket snabba, synliga effekter.
  • Lämplig för svenskt klimat då den fungerar vid låga temperaturer, d.v.s. skiftande väderförhållanden, kan användas redan från 5 °C, optimalt vid 7 – 8 °C. Regnfasthet efter 1 timme.
  • Bra blandbarhet med andra relevanta herbicider, fungicider, insekticider, tillväxtreglerare och mikronäringsämnen.
  • Bred behandlingstidpunkt, ända fram till stadie BBCH 45, d.v.s. strax innan axgång.
  • Bekämpar både små och stora ogräs.
  • Fritt val att så valfri gröda efter skörd av Pixxaro-behandlad gröda.
  • Förhindrar och bekämpar SU- och ALS-resistenta örtogräs, t.ex. våtarv, dån, målla.

För mer information om Pixxaro besök
www.corteva.se

Pixxaro har funnits på den svenska marknaden i ett par år och dess goda verkning och effekter har setts både i praktisk användning som i försök, både officiella och Cortevas interna.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: