Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Vad vårsådden vill ha – Perfect Spring

YaraMila 24-5-4 – vi kallar den Perfect Spring – ger den perfekta våren för vårsäd på lerjordar! 420 kg nya YaraMila 24-5-4/ha matchar väl behovet för en grundgiva av kväve och fosforbehovet för en 6 tons skörd på lerjord. Mängden kalium är ett bra komplement till jordens leverans av K och räcker för att ge grödan en ”NPKS kombieffekt”. Svavelinnehållet räcker dessutom för en tilläggsgiva med Kalksalpeter om det skulle behövas extra kväve.

Kort sagt är nya YaraMila 24-5-4 särskilt lämplig för vårsäd på lerjordar där man vill starta med ca 100 kg N i kombisådd och klara sig fram till i stråskjutning utan ytterligare kväve, allt för att då kunna ta ett beslut om det behövs en komplettering eller ej.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: