Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Etablera rapsen nu – Fokus i fält v 32

Det är dags för många saker just nu. Men här vill vi påminna om vikten av få rapsen i jorden så fort som möjligt, räkna på hur många units du ska använda för din areal och försöka hålla sniglarna stången. Tillsammans hjälps vi åt att göra aktiva val på så effektivt sätt som möjligt.

SådjupSå rapsen tidigt och gärna i en god såbädd då det inte finns någon direkt risk för regn de första dagarna efter sådd. Detta bekräftas både av försöksmässiga såväl som praktiska erfarenheter som klart visar: ”Hellre lite för tidigt, än lite för sent”. Undvik att kompromissa med etableringsförhållandena, då en god etablering med ett riktigt plantantal och gödselnivå säkrar att rapsen kan klara vintern och att alla plantor är redo att arbeta när väl våren kommer.

Rapsfröet skall placeras i fuktig jord på 2 cm djup.

Kom ihåg att korrigera utsädesmängden för såbäddens kvalitet, såtidpunkt, etc.

Beräkning av antal ha per unit

För att räkna ut hur många units du skall använda för din areal, kan du använda tabellen. Hitta det önskade planttalet i kolumnen till vänster och avläs i tabellen till höger, hur många hektar du kan så per unit.

 

1 Unit = 1,5 mio frö

Önskat antal plantor

pr. m²

Antal ha. pr. unit
20 6,8
25 5,4
30 4,5
35 3,9
40 3,4
45 3,0
50 2,7
Här har vi räknat med en grobarhet på 90 %

Ett exempel på avläsning av tabellen:

 • Du har planerat att så 40 ha raps.
 • Du vill så 30 planter pr m² DK Exception.
 • I tabellen kan du se att 1 unit DK Exception (1½ mio. frö) med den önskade utsädesmängden räcker till 4,5 hektar.
 • Du beräknar därefter, att du behöver 40/4,5 = 8,9 units till hela din rapsareal.

Beräknat av antal kg per ha

Tusenkornvikten på raps kan variera en del och därför är det viktigt för inställning av såmaskinen att beräkna den exakta utsädesmängden i kg per hektar. Det kan göras på flera sätt:

 • Om inte vikten är angiven på emballaget vägs en unit. Den väger till exempel 10,8 kg
 • I tabellen ovanför räcker 1 unit till 4,5 hektar (30 pl/moch en grobarhetsprocent på 90%)
 • 10,8 kg/4,5 ha = 2,40 kg per ha
 • Maskinen ställs in på 2,4 kg rapsfrö per ha

Eller använd standardformeln för utsädesmängd:

Utsädesmängd i kg/ha = Antal planter per m2 x tusenkornvikt (TKV)
% förväntad grobarhet

Räkneexempel:

30 pl/m2 x 7,2 gram = 2,4 kg/ha
90%

Bekämpa sniglar direkt efter sådd

snigelkontrollSniglar bör du ha respekt för och förebyggande av allvarliga snigelangrepp kan göras med lite smart management:

 • Jorden hålls svart från skörd till att höstrapsen etableras antingen vid jordbearbetning eller glyfosatbehandling.
 • Vid etablering av rapsen bör du se till så att såbädden är finkornig och packad, så att det inte finns kokor som sniglarna lätt kan röra sig emellan.
 • På mycket lerhaltig jord kan det vara en fördel att inte plöja och iställlet harva djupt ett par gånger, eftersom såbädden annars kan bli för kokig. Grov kultivatorsådd kan vara riskabelt på lerjord, eftersom sniglarna lätt kan flytta sig mellan fukt i jorden och mat på ytan. Harvning innan kultivatorsådden kan reducera snigelrisken.

När du bekämpar sniglar med snigelbekämpningsmedel kan du inte förvänta en effekt på samma sätt som vid en bekämpning med insekticider. Det är därför viktigt att du ligger steget före sniglarna och detta gör du genom att kontrollera om det finns sniglar! Gör det till en vana att lägga ut ett snigelskydd i marken med lite lockmat som till exempel vetekärnor/müsli, och du får snabbt en bild av hur mycket sniglar du har på dina marker.

Den mest optimala bekämpningen av sniglar får du genom att sprida snigelgift på svart jord, innan sniglarna har tillgång till annan föda. Använd 4-6 kg Ferrex omedelbart efter sådd i riskområden på din mark.

Håll ett öga på om snigelgiftet försvinner. Gör den det så upprepa behandlingen tills rapsen är så stor att den inte längre kan ta skada av sniglarna.

Notera att snigelgift inte bör blandas med utsädet, eftersom det ger en allt för dålig effekt.

 

Ogräsbekämpning med Clomate CS

Efter att Belkar blev godkänd för ogräsbekämpning i höstraps, bör detta vara den föredragna medelvägen.

Om det är stor förekomst av Vitgröe, Våtarv, Veronika kan man använda 0,2-0,25 l Clomate CS senast 3 dagar efter sådd och eventuellt följa upp med Belkar senare.

 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: