Search
Close this search box.

.

.

Fokus i fält 3/2020 – Rätt insatser för rätt resultat

I nummer tre av vårt Växtodlingsbrev berättar vi om ogräsbekämpning i höstraps, Ljus Bladfläcksjuka, Bor i höstrapsen och tillväxtreglering av höstrapsen. God läsning!

Ogräsbekämpning i höstraps

Om du inte behandlade din höstraps mot ogräs i höstas, är det viktigt att få gjort en tidig insats så snart du kan köra på fälten. Då har du tre möjlighter: Galera, Matrigon 72 SG och det nya medlet, Korvettor, som kunde användas första gången 2019.

På fotot ser du DC stadie 51-55 – där blommorna är synliga. Ser rapsen ut så är det för sent att använda Korvetto och Galera.

Innan DC 50 kan du välja mellan att använda Korvetto eller Galera. De har någorlunda samma bekämpningsprofil, men med Korvetto bekämpar du även konvallmo, näva och plister.

Korvetto är en blandning av hormonmedlet i Belkar och den aktiva substansen i Matrigon, som klarar bekämpning av baldersbrå, snärjmåra, näva, kornvallmo, plister, blåklint mm.

Fakta om Korvetto:

 • Används senast DC 50, som är innan knopparna är synliga
 • Dosering är 0,65-1 l Korvetto per hektar
 • Kan användas från 10 oC
 • Bör inte användas om det finns risk för frost
 • Behöver inte additiv
 • Är blandbart med skadedjursmedel och svampmedel

På många fält kan det vara för sent att använda Galera och användning senare än DC 50 kan ge allvarliga grödskador. Galera bekämpar baldersbrå, snärmåra, åkerbinda, blåklint, tistel mm – men inte kornvallmo och näva.

Innan DC 50 används:

 • 0,3 l Galera + 0,3 l PG26N pr. ha 
  På foto är enskilda blommor utslagna och tiden för Matrigon 72 SG är därmed förbi. Den aktiva substansen i Matrigon och Korvetto är Clorpyralid, som insamlas av bin och kan hamna i honungen. Därför är det viktigt att du inte sprutar senare än DC 55

Använder du Galera är det viktigt att:  

 • rapsen och ogräset är på rejäl tillväxt och att dagstemperaturen är minimum 8oC utan utsikt till nattfrost.
 • rapsen inte är stressad av näringsbrist
 • det inte är för stora temperaturskillnader mellan dag och natt
 • det inte är nattfrost innan och efter sprutningen
 • inte använda i sorterna Mendel och Quartz, samt i raps till utsäde
 • inte blandas med andra växtskyddsmedel eller näringsämnen

Missar du chansen att göra något innan DC 50, är alternativet att bekämpa baldersbrå, blåklint, tistel och åkertistel

 • 0,165 kg Matrigon 72 SG + 0,5 l SF SuperOlja pr. ha

Matrigon ska användas senast i DC 55, det är innan du kan se gula kronblad i fältet.

Gräsogräs i höstraps

Om spillsäd inte är tillräckligt bortsprutad på hösten bör man så tidigt som möjligt göra en insats. Det behöver inte komma många spillplantor per m2 förrän det kommer att kosta extra för att rensa bort. Select Plus ska inte användas senare än DC 50 och kommer därför inte vara relevant på många fält.

Svenska Foder rekommenderar:

0,6 – 0,7 l/ha Agil vid spillkorn och flyghavre

0,7 – 0,8 l/ha Agil vid Renkavle, losta, spillvete och åkerven

1,0 – 1,2 l/ha Agil vid hundäxing, rajgräs och spillråg

Focus Ultra är bäst mot rajgräs men endast godkänt t.o.m. DC 32 och de flesta marker är förbi detta stadie. 

Ljus Bladfläcksjuka

En mild vinter och fuktigt väder under en längre period på höst och vinter är bra betingelser för Ljus Bladfläcksjuka. Så det finns god anledning till att hålla ett öga på svampen.

Ljus Bladfläcksjuka

Större angrepp förekom i Skåne våren 2016, men utvecklades inte vidare när vädret blev torrt och varmt. Innan dess förekom större angrepp i Skåne senast 1995.

Behandling med Proline är möjlig från DC 53. Effekten av bekämpning vid denna tidpunkt är dåligt undersökt.

De senaste årens danska försök med svampbekämpning av Ljus Bladfläcksjuka har visat att det relativt sällan är lönsamt att bekämpa symptomen. Kanske för att angreppen har gått tillbaka av sig själv till följd av efterföljande torra perioder. I Storbritannien däremot ger svampsjukdommen stora förluster i rapsodlingen.

Jordbruksverkets bekämpningströskel är 15-25 % angripna plantor, i Danmark rekommenderas bekämpning redan vid 5 % angripna plantor. Symptomen på Ljus Bladfläcksjuka är mörka fläckar med vita sporansamlingar, som liknar små snöbollar.

Från DC 53 och med tillväxt i plantorna, kan Ljus bladfläcksjuka bekämpas med:

 • 0,6-0,7 l Proline pr ha

Kom ihåg bor till höstrapsen

Raps är en av de mest känsliga grödorna, när det gäller borbrist. Plantan använder bor vid tillväxtpunkten och vid brist avtar tillväxten eller slutar helt. Borförsörjningen är därför också viktig i de tidigare stadierna för att ge sidoskotten en bra start. Vi kan förvänta borbrist i år eftersom det kommit relativt mycket regn under vintern, och eftersom bor har tendens att lakas ur jorden.

Borbrist ses oftast vid höga reaktionstal, under torra förhållanden eller under ogynnsamma tillväxtförhållanden – eftersom bor absorberas med vätskeflödet i plantan.

Vi rekommenderar att använda:

 • 1,0 l Profi Bor 150 per ha så snart det är möjligt

Tillväxtreglering av höstrapsen

Du har möjlighet att styra rapsens tillväxt med Caryx, vilket man särskilt bör överväga på fält med högt plantantal, samt på fält med stor utbytespotential.

Vi rekommenderar att man använder:

 • 0,7 l Caryx pr ha, när rapsen är 20-30 cm hög.

Tillväxtreglering i höstraps ger följande effekter:

 • Sidoskotten kommer upp, vilket ger ett tjockare lager skal.
 • Plantans längd reduceras och därmed minskas risk för liggsäd
 • Skörden blir enklare och snabbare, då plantans längd minskar.

 

 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: