Search
Close this search box.

.

.

Förebygg manganbrist och välj rätt sort – Fokus i fält v 21

Denna veckas Fokus i fält berättar om vinsten med att förebygga manganbrist i vårsäden och kommer med tips på vilka sorter som kan passa dina jordar – självklart med certifierat utsäde. God läsning!
Manganbrist
Manganbrist

Manganbrist i vårsäden bör förebyggas

Där jorden är lös, sandig, humusrik eller med högt reaktionstal, är det större risk för manganbrist än på andra jordtyper. Vi rekommenderar därför att du förebygger manganbrist på jordar som vanligen har problem med manganupptage

t. Det kan du med fördel göra första gången i samband med ogräsbekämpningen, normalt i bestockningsfasen. Vid fortsatt risk för manganbrist kan behandlingen göras i samband med t.ex. den första svampbekämpningen.

Generellt får du bättre effekt om du sprutar två gånger med halv dos, jämfört med en gång med full dos, bland annat för att mikronäringsämnena är orörliga i plantan. Även om du sällan har manganbrist, rekommenderar vi att du förebygger bristen, när du ändå är ute med sprutan.

Du kan antingen spruta med ren mangan, eller med en mikronäring som innehåller mangan. Vi rekommenderar antingen:

  • 1,0 l Profi ManganNitrat pr. ha. (235 g Mn pr. l) 2-3 gånger

Komplettera eventuellt med

  • 1-2 l Norotec Universal pr. ha 1-3 gånger.

På svart sandig eller humusrik jord kan det i vete och korn vara relevant att tillföra 0,5-

1 l Norotec Koppar pr. ha 1-3 gånger under loppet av säsongen för att motverka kopparbrist.

Både Profi ManganNitrat och Norotec Universal kan blandas med alla gängse växtskyddsmedel. Läs mer om mikronnäringsämnen i växtodlingsbrev V. 17

Våra sortrekommendationer

Ett högt stabilt utbyte är en förutsättning för att uppnå det bästa möjliga resultatet i din verksamhet. I detta växtodlingsbrev presenterar vi Svenska Foders rekommendationer till ditt sortval. Kanske Sveriges starkaste sortiment – och du hittar garanterat en sort eller flera sorter som passar din odling.

Vinterraps i full blomHöstraps

Dariot – Hybrid

Normal till sen sådd genom snabb höstutveckling. Medelhög med god stjälkstyrka. Utmärkt för olika jordtyper. Medelsen mognad och innehar Phoma- och drösningsresistens. Bra val i Sydsverige

DK Exeption – Hybrid

Vinnare av rapsmästaren 2016. Hög avkastningspotential, kortare stjälk och en mycket god stjälkstyrka. Höstens kompakta och lugna växtsätt gör DK Exception lämplig för normal till tidig sådd. Innehar Phoma- och drösningsresistens. Bra val i Sydsverige

DK Explicit – Hybrid

Stabil och robust med mycket hög skörd vid olika klimat- och odlingsförhållande. Lämpar sig väl för tidig sådd tack vare sin ringa tendens att sträcka sig före invintring. God resistens mot drösning i samband med mognaden. Bra val i Mellansverige

SY Iowa – Hybrid

En vinterhärdig höstraps med medelsnabb utveckling på hösten. Högt oljeinnehåll och hög fröskörd. Kortvuxen sort med god stjälkstyrka. Tidig till medel i blomning och passar utmärkt i odling även på mindre gynsamma lokaler. God drösfasthet och Phomaresistens. Bra val i Mellansverige

PR44DO6 – Dvärghybrid

Dvärgsort med hög oljehalt som ger hög skörd tidigt på hösten. Fungerar bra från tidig till normal såtid och är vårt huvudalternativ vid tidig sådd. Visar ringa tendens till förväxning före invintring och har mycket god vinterhärdighet. Håller nere tillväxtpunkten på hösten vilket även minskar risken för viltskador. Bra val på kalla lokaler

Alasco – Hybrid klumprotresistent

Höstrapshybriden som kombinerar resistens mot klumprot, drösning och Phoma. Alasco har ett robust växtsätt med god vinterhärdighet och stjälkstyrka. Dessutom en kraftig hösttillväxt vilket ger goda förutsättningar för sen sådd.

 I år kommer vi att introducera ett nytt betningsmedel, Acceleron Elite, som är en kombination av 2 produkter. Den ena heter Scenic Gold och är en svampprodukt och den andra är ett kemiskt insektsmedel och kanske det mest verksamma insektsmedlet på marknaden mot rapsjordloppa. Acceleron erbjuds på sorten DK Exception. Den andra rapssorten är antingen betat med Integral Pro eller obetat.

Höstvete

RGT Reform – Kvarnvete

Kvalitetsvete med hög skörd. Vinterhärdig med ett högt stabilt falltal, brett resistenspaket mot fusarium, bladseptoria, mjöldagg och brunrost.

KWS Ahoi – Kvarnvete

KWS Ahoi är en ny mycket tidig högavkastande höstvete med brödkvalitet, högt falltal med god falltalsstabilitet, en hög proteinhalt och något över medel rymdvikt. Passar utmärkt som förfrukt till höstraps. KWS Ahoi har en god motståndskraft mot de vanligast förekommande sjukdomarna men något svagare mot gulrost.

Etana – Kvarnvete

Brödvete med hög stabil avkastning i kombination med hög motståndskraft mot gulrost. Goda bakningsegenskaper. Hög tusenkorn- och rymdvikt. Goda stråegenskaper och hög vinterhärdighet.

Informer – Industri

Informer är höstvetesorten med hög avkastning, frisk, långt stabilt strå och goda kvalitetsegenskaper. Informer fungera bra för bröd mot export, foder och som stärkelse/etanolvete.

Stinger – Foder

Ett högavkastande höstvete med hög, stabil avkastning och en medelsen mognad. Utmärker sig med ett långt strå och bibehållen stråstyrka. Har en bra kärnkvalitet och hög rymdvikt samt god motståndskraft mot de vanligaste sjukdomarna.

Rågvete

Probus

Rågvete med en hög avkastningsstabilitet som presterar övertygande både i svampbekämpande och

obehandlade led. Hög motståndskraft mot gulrost under samtliga år i provning. Medeltidig mognad med något kortare strå och en hög stråstyrka.

Höstråg

SU Arvid – Hybrid

Ny mycket högavkastande sort i Sverige. SU Arvid är en medellång sort med bra stråstyrka och bra vinterhärdighet. Passar för stressade förhållanden och svagare jordar.

KWS Tayo – Hybrid

En högavkastande stråstyv höstråg med god motståndskraft mot de vanligaste sjukdomarna. Högst avkastande sort i danska värdeprovning 2017 och 2018. Högst avkastande sort i Sverige 2019. Höstråg med pollenplusteknik för minskade angrepp av mjöldryga.

Höstkorn

 Frigg – 2-rads höstkorn

2-rads foderkorn med hög skörd, god kärnkvalitet och god vinterhärdighet. Mycket frisk sort med låga angrepp av kornrost.

Toreroo – 6-rads hybridhöstkorn

Högavkastande 6-rads hybrid med tidig mognad. God övervintringsförmåga och bra motståndskraft mot sjukdomar. Längre sort med liten tendens till strå- och axbrytning.

Använd certifierat utsäde – grunden för ett stabilt och högt utbyte

Certifierat utsäde produceras på en auktoriserad utsädesanläggning och är din trygghet för en produkt av hög kvalitet och grunden för ett högt, stabilt utbyte. Här används bara stråsäd av bästa kvalitet, med hög renhet, enhetlig och med hög grobarhet.

På en utsädesanläggning genomgår utsädet en mycket grundlig rensningsprocess med flera rensmetoder, där lätta kärnor, agnar, krossade kärnor m.m. tas bort. Kvaliteten övervakas löpande av ett oavhängigt laboratorium. Garanti för hög grobarhet och angiven tusenkornvikt ger möjlighet att beräkna ett exakt planantal på fälten. Snabb och enkel leverens av utsädet när du ska så. Genom att välja ett certifierat utsäde bidrar du till en fortsatt utveckling av nya och bättre sorter från förädlarna.

Läs mer i Nytt&Nyttigt om Växt och Spannmål här>>>

Lars Olsen

Lars Olsen är seniorkonsulent i DLG Växtodling sedan januari 2018. Han är utbildad agronom och teknisk support på växtodlingsdivisionen i koncernen. Han sköter utbildning av säljare, prövning av nya produkter och har kontakt med leverantörer som Yara, BASF, BAYER osv.

Lars bor på Själland med sina fru och sina två barn. Han har ett lantbruk på 39 ha och odlar stråsäd, raps och julgranar. Han är mycket intresserad av jakt och har gärna en aktiv semester (har varit i Åre återkommande under 10 år)

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: