Search
Close this search box.

.

.

Förebygg problem med gräsogräs

Problem med gräsogräs upptäcks sällan innan det är spritt till en stor del av fältet och för några av gräsogräsen är bekämpning med växtskydd dyr och inte effektiv nog. Därför är det viktigt att man hela tiden är uppmärksam på risken för spridning av gräsogräs och att man får gjort en tidig insats om man har fått in det i fälten.

Du kan använda många icke-kemiska lösningar för att undvika att få problem med gräsogräs och det är ofta små och billiga tilltag som kan göra skillnad. Det är också mycket viktigt att använda dessa icke-kemiska strategier för att undvika resistens hos gräsogräset.

I figuren nedanför ser du alla de strategier som hjälper till att minimera at gräsogräsen inte blir en dyr bekantskap.

IPM-principer (Integrerat växtskydd)

En bra växtföljd med vårgrödor och inte höstvete efter höstvete efter höstvete. Se till att odla vårgrödor inemellan. Det är bara vitgröe och renkavle som kan sprida fröna i en vårgröda och har man fält med renkavle kan falsk sådbädd och förskjutning av såtidpunkten reducera en del av problemen.

Vid reducerad jordbearbetning och CA (Conservation Agriculture) kan användningen av plogen enstaka gånger vara ett effektivt redskap att vända ner gräsogräsfröna i jorden, där de efter några år kommer att mista sin förmåga att gro.

Användningen av certifierat utsäde ger dig en säkerhet för att den är fri från gräsogräsfrö och friskt utsäde som gror snabbt och kan konkurrera med eventuellt ogräs. En annan viktig strategi kring sådden är att förskjuta den. I höstspannmål kan förskjutning av sådden med 2 veckor reducera ditt gräsogräsproblem med upp till 50 %. Så förskjutning av såtiden har mycket stor betydelse vid bekämpning av gräsogräs.

Gräsogräs kan spridas mellan fälten med markredskap, tröska och halmbalspressar – men också via plog och harv, där det kan sitta rester av jord med gräsogräsfrö. Slutligen kan också gummistövlar bära frö runt mellan fälten. Om du vet med dig att ett fält har gräsogräsproblem, så rengör maskinerna innan du kör ut i andra fält.

Gå igenom alla höstfälten, nu under den tidiga våren för att identifiera gräsogräsen för att få en överblick. Hitta den optimala produkten och dosen för bekämpningen och spruta tidigt under optimala förhållanden. Det är ofta i kanten av fälten där problemen börjar, så var extra uppmärksam här och öka eventuellt dosen här.

När vi kommer fram i maj/juni och du upptäcker ett gräsogräsproblem kan du plocka bort dem eller om det är i stora mängder/arealer slå av det innan fröna är grobara, dvs. så tidigt som möjligt.

Förebygg gräsogräs - Råttsvingel i höstvete

Bild 1: Råttsvingel i höstvete

Området var för stort för att plocka, så enda möjligheten var att hugga

Bild 2: Området var för stort för att plocka, så enda möjligheten var att hugga.

Om Växtdoktorn

Lars Olsen är 47 år och seniorkonsulent i DLG Växtodling sedan januari 2018. Han är utbildad agronom och teknisk support på växtodlingsdelen i koncernen gentemot säljare i både Danmark och Sverige. Har sköter utbildning av säljare, prövning av nya produkter, kontakt med leverantörer som Yara, BASF, Bayer osv.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: