Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Glöm inte hygienen!

Optilabs Ulf Thorpert ber oss tänka på grovfoderhygienen. Grovfoder med nedsatt hygien innebär en ansenlig värdeförlust i och med de rent hälsovådliga aspekterna.

Eftersom svamp och bakterier är naturligt förekommande i vår natur sker det snabbt tillväxt då fukt, värme, syre och lämpligt växtmaterial finns tillgängligt. Under den avslutande delen av fjolårets skördesäsong hade vi en hög fuktighet och fick därför en ökad tillväxt av fältmögelsvampen Cladosporium.

Svampen har en förmåga att bilda stora mängder sporer som lätt blir luftburna.
– Sporerna är grå eller mörkfärgade och kan ofta tydligt ses på hela växten, säger Ulf Thorpert, Laboratoriechef på Optilab. Har man misstanke om nedsatt kvalitet skall man vara noga med att alltid använda munskydd vid hantering av materialet för att minska risken att få sporer i lungorna.

Förutom Cladosporium reagerar många djur och människor även på Wallemia som är ytterligare en svamp som sätter sig i luftvägarna. Wallemia är en lagringssvamp som tillsammans med Aspergillus och Penicillium kan bildas då grovfoder, spannmål och andra fodervaror lagrats fel.
– Sporer från mögelsvamparna kan ge problem med inflammatoriska luftvägssjukdomar, med nedsatt prestation och långvarig hosta som följd, konstaterar Ulf. Denna risk är stor eftersom många djur ofta bökar och äter ströet.
– Även skötare kan få problem av att hantera foder och strö med dålig hygienisk kvalitet, fortsätter han. En mycket dammig miljö med stor mängd mögelsporer kan utveckla den kroniska lungsjukdomen allergisk alveolit (tröskdammlunga). Många av mögelsvamparna kan även bilda mögelgifter som kan påverka immunförsvar och fertilitet.

Ett av de mest kritiska lagringsmögel Optilab analyserar är Aspergillus Fumigatus. Denna art växer även vid 37°C, så om djur eller människor får i sig sporer av denna svamp kan den växa inuti kroppen.
– Har du nedsatt immunförsvar eller allergiska problem kan du bli drabbad av Aspergillos, som är ett allvarligt sjuktillstånd med inflammation i lungor, näsa och hörselgång. När det gäller lungproblem just hos lantbrukare är det ofta denna svamp som är orsaken.

På Optilab lyfter man fram ytterligare ett antal av de mest kritiska svamparterna i mögelanalysen och förekommer kända toxinbildare rekommenderas analys av svampens toxin.

När det gäller hästar är ofta strömaterialet en dold risk som sällan kollas upp och i halm kan det förekomma en viss insådd vilket kan leda till fuktigare partier i halmen eftersom det gröna materialet är mer svårtorkat. Det finns en stor risk att det bildas mögelhärdar i dessa partier som sedan sprider ut sig.
– Man skall även kontrollera om vissa delar av halmbalen har partier som är hårt sammanklistrade, säger Ulf. Detta kan i så fall bero på mögeltillväxt, som i sin tur beror på att växterna varit alltför fuktiga vid pressningen. Oftast kan man se en viss vit/vitrosa färgning och även en mögellukt men inte alltid. Det finns partier som ser fina ut, utan lukt, men som ändå är hygieniskt dåliga. Allt beror på vilka mögelarter som förekommer.

– Misstänker du att ditt grovfoder eller ditt strö lagrats fel eller har avvikande lukt eller utseende skall du alltid utföra en hygienisk analys innan användandet. Detta för att undvika lidande för både djur och människa, dyra veterinärkostnader och försämrad produktion hos djuren.

– Partier som är hygieniskt nedklassade skall alltid kasseras och aldrig användas som foder eller strömedel.

 

Ulf Thorpert
Optilab

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: