Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

God effekt med X-zelit

Hur uppnår man bäst en bra start på laktationen? Hur ser man till att de nykalvade korna kommer igång snabbt och äter bra? Magdalena och Magnus Gustafsson som efter att ha flyttat från Bohuslän till Halland och tagit över två gårdar under loppet av några år, ställde sig denna fråga och fick ett svar då Peter Kristoffersson, Örkelljunga Lantmannaffär och Jesper Jacobsen, Vilofoss, kom på besök och berättade om X-zelit.

Kalciumbrist hos kor är vanligare – och kostsammare – än vad man kan tro. Den kan orsaka kalvningsförlamning – cirka 3 % av korna i Sverige. Om man räknar ut den årliga kostnaden för dessa kalvningsförlamningar landar man på över 30 miljoner kronor. Och då har man inte räknat med kostnaderna för den subkliniska kalciumbristen efter kalvning – det som räknas vara som mest kostsamt för producenterna. Man räknar med att omkring 50 % av omkalvarna lider av subklinisk kalciumbrist.

Vad kan då hända med ett djur som har kalciumbrist? Jo, eftersom låga kalciumnivåer ger ett försämrat immunförsvar, ser man en ökad risk för bl.a. mastit och livmoderinflammation. Med livmoderinflammation får fruktsamheten sig en törn. En livmoderinflammation kan påverka både äggets och fostrets utveckling och försök har visat att kor med kalciumbrist får en sänkt dräktighetsprocent och en förlängd tid till konstaterad dräktighet – trots till synes normal ägglossning.

En för låg kalciumnivå i blodet kan påverka muskelfunktioner och kan även ge ett sämre immunförsvar. Risken för kvarbliven efterbörd och löpmagsförskjutning ökar med försämrade muskelfunktioner. Muskelfunktionerna påverkar även vom- och tarmrörelserna vilket i sin tur ofta kan leda till ett mindre foderintag. Och med ett sänkt foderintag följer också risken för flera andra foderrelaterade sjukdomar, vilket visar sig som en låg eller försämrad mjölkavkastning.

Ett sätt att få bukt med kalciumbristen hos de nykalvade korna är att utfodra de högdräktiga sinkorna med X-zelit. Magdalena och Magnus Gustafsson är en av de producenter som valt att utfodra med X-zelit för att ge de nykalvade korna en bra start. Med goda resultat. Magdalena och Magnus bedriver mjölkproduktion i Halland med 410 mjölkande kor.

Det var när Magdalena med hjälp av CowScout – ett system levererat av GEA som gör det möjligt att avläsa kornas aktivitet, ättid, vilotid och idissling – kunde se att de nykalvade korna åt mycket kortare tid än de borde. Hon ville självklart påverka ättiden, eftersom det finns så många fördelar om korna äter mer – men visste inte riktigt hur hon skulle lyckas.

– Ättiden minskade under en period då den i själva verket borde öka, berättar Magdalena. Ända upp till 7 dagar efter kalvning använde korna mycket lite tid till att äta. Det här var ju något vi var tvungna att ändra på.

– Vi kände självklart till kopplingen mellan kalciumbrist, och de följdsjukdomar som en låg kalciumnivå i blodet bidrar till och gav därför kalciumtillskott i form av kalkstavar, fortsätter hon.

– Kalkstavar är också lite knepiga att hantera, och vi tyckte att man egentligen borde låta korna vara ifred när de är nykalvade, fyller Magnus i.

Under våren 2018 åkte Peter Kristoffersson från Örkelljunga Lantmannaaffär runt och besökte olika gårdar tillsammans med Vilofoss Jesper Jacobsen, för att bland annat förklara fördelarna med att utfodra högdräktiga sinkor med X-zelit.

Utfodring med X-zelit under sintiden aktiverar kons egna hormonsystem att frisätta kroppseget kalcium genom att binda kalcium från fodret och på så sätt minska upptaget av kalcium från fodret via tarmen. Vid kalvning är kon då förberedd på att frisätta kalcium och kan genast ta upp och utnyttja kalcium maximalt från såväl fodret som från de egna kroppsreserverna. X-zelit fokuserar alltså på att förhindra att problemet med låga kalciumnivåer i blodet uppkommer. Då elimineras också problemen runt kalvningen samtidigt som mjölkproduktionen gynnas.

– När vi testade X-zelit märkte vi direkt skillnad, konstaterar Magdalena. Plötsligt åt de normalt även när de var nykalvade och tappade inte i ättid.

– X-zelit utfodras 0,5 kg/ko och dag de två sista veckorna före kalvning och för oss är det enkelt och smidigt att hantera för hela gruppen med högdräktiga sinkor, berättar Magnus. Alla sinkorna får samma sinkomix som blandas i mixervagnen. När vi blandat sinkomixen börjar vi med att utfodra sinkorna som har längst kvar till kalvning. Därefter, innan vi kör ut fodret till de högdräktiga, stannar vi till i foderköket och tillsätter X-zelit och låter den blandas in i mixen.

– Vi har slutat att rutinmässigt använda kalkstavarna, vilket både spar arbetstid och inte minst momentet att en kalkstav kan vara stressande för en del kor, säger Magdalena. Samtidigt har kornas ättid redan dagen efter kalvning återgått till snittet i besättning och det finns inga signaler på att korna äter för kort tid. Vi ser idag piggare och friskare kor som snabbt kommer igång att äta och mjölka direkt efter kalvning – och uppnår full produktion på kortare tid.

– Eftersom kostnaden för X-zelit motsvarar kalkstavarnas kostnad var det ett enkelt beslut att testa X-zelit, något som vi definitivt inte ångrar idag. X-zelit bidrar dessutom med flera fördelar för korna som ger oss ett högre netto det vill säga piggare, friskare kor som äter mer direkt efter kalvning och producerar mer mjölk, avslutar Magdalena.

Fakta om gårdarna

Magdalena och Magnus Gustafsson kommer ursprungligen från Bohuslän, där familjen drev en mjölkproduktion med 50 uppbundna kor. För familjen Gustafsson var det önskvärt att kunna ta ledigt. Detta blev en av anledningarna till att de började leta efter en större gård, med en mjölkproduktion som gjorde det möjligt för dem att ha anställda.

2015 hittade man Hansagård i Skottorp. Gården hade 200 mjölkande kor och var en välskött verksamhet, men var tämligen föråldrat med två olika system – två äldre robotar och en gammal mjölkgrop/kohiss. Detta föranledde att man fundera på hur man skulle kunna utvecklas – det fanns inga riktigt bra möjligheter för att utveckla. Därför köptes ytterligare en gård i Bökeberg, utanför Laholm 2017 och man fick tillgång till en modern mjölkproduktion med nybyggd ligghall och en mjölkkarusell. Ett mycket bättre utgångsläge än bara Hansagården.

Sammanlagt hade man då man köpte Bökeberg, 530 mjölkande kor. Det var ett bra utgångsläge för bara spara de allra bästa djuren, vilket idag har landat på 410 mjölkande kor.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: